h

Provincie trekt automobilist voor

29 oktober 2009

Provincie trekt automobilist voor

Al vele jaren constateert de SP dat de automobilist in Noord-Holland nogal in de watten wordt gelegd, terwijl de fietser er vaak bekaaid af komt. Waar het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks voorop loopt bij het verbreden van bestaande wegen en het aanleggen van nieuwe wegen, moeten fietsers zich soms de grootste moeite getroosten om van A naar B te komen.

Kort geleden discussieerden de commissieleden over het beheer en onderhoud van provinciale wegen, bruggen, viaducten, tunnels en dergelijke. De SP vindt in dit verband het schouwen van wegen erg belangrijk. Hiermee wordt bedoeld de controle op gevaarlijke situaties zoals scheuren in het wegdek of glas en ander afval op de rijbaan of het fietspad.

Uit ingewonnen informatie bleek ons dat wegen vaker geschouwd worden dan fietspaden. Dit onderscheid is merkwaardig, want bijvoorbeeld glas op een fietspad veroorzaakt vaak grotere schade voor de weggebruiker dan glas op de rijbaan. De SP stelde dit punt dan ook aan de orde bij gedeputeerde Post (VVD). Wij vinden dat ook op dit punt fietsers gelijk behandeld moeten worden als automobilisten.

De gedeputeerde gaf echter aan de achterstelling van fietsers bij automobilisten te steunen en geen actie te willen nemen om de beide groepen verkeersdeelnemers gelijk te behandelen. Deze onwenselijke houding werd gesteund door de collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks. De SP vindt het onbegrijpelijk dat de ongelijke behandeling van fietsers in Noord-Holland blijft voortduren.

U bent hier