h

Ook provincie maakt zich zorgen over bezuinigingen AWBZ

16 december 2008

Ook provincie maakt zich zorgen over bezuinigingen AWBZ

Provincie Noord-Holland deelt de zorgen van de SP over de bezuinigingen in de AWBZ en zal deze zorgen overbrengen aan het kabinet. Gisteren is een SP-motie van die strekking aangenomen.

Gedeputeerde Baggerman gaf toe dat er inderdaad grote reden voor zorg is. Nu al had ze te maken met zorgvragen op GGZ-gebied die schreeuwden om oplossing maar waarvoor geen oplossing voorhanden was omdat de kosten niet langer vergoed werden. SP-Statenlid Carlien Boelhouwer: 'Er zijn vele voorbeelden op te noemen uit de dagelijkse praktijk: geen woonbegeleiding meer voor mensen met een verstandelijke beperking, geen dagbesteding meer in verzorgingshuizen, ouders met kinderen met een autistische stoornis die het maar helemaal zelf moeten uitzoeken, en zo voort. Door de SP aangedragen geeft de staatssecretaris geen krimp, maar door iemand van haar eigen partij, de PvdA, kan ze deze verhalen moeilijk bestempelen als indianenverhalen. Dat is winst.'

U bent hier