h

Eenzijdige provinciepropaganda in huis-aan-huisbladen

15 december 2008

Eenzijdige provinciepropaganda in huis-aan-huisbladen

Afgelopen week profileerde de provincie zich in het Amsterdams Stadsblad en in andere huis-aan-huisbladen met een zéér eenzijdig verhaal over het miljoenenverlies dat de provincie onder politieke verantwoordelijkheid van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) heeft geleden.

Twee pagina’s tekst werden gewijd aan de kredietcrisis, de IJslandbank en wat een en ander met de provincie te maken had. Op zich niets opmerkelijks: de provincie vult om de zoveel tijd een pagina in regiobladen. En dat de provincie deze pagina dan nu in december vult met informatie over de in IJsland gestalde provinciale miljoenen, is begrijpelijk. Het is immers gemeenschapsgeld en de burger heeft recht op heldere informatie daarover, en recht op ongekleurde (= niet eenzijdige) informatie.

Was de informatie ongekleurd? Wat ons betreft niet. Het is alles bij elkaar vooral een mooi weerverhaal: er loopt een onderzoek, maar de provincie treft geen blaam, heeft geen fouten gemaakt, en is dus slachtoffer geworden van de omstandigheden. Zo kan je in een paar woorden deze twee pagina’s samenvatten. En dat vinden wij toch wel kras. Immers, of dat zo is, dat de provincie geen fouten heeft gemaakt, moet nog blijken: het onderzoek loopt nog. Nu al verkondigen dat er geen fouten zijn gemaakt, is voor de optocht uitlopen. Of het werkelijk waar is, dat er geen fouten zijn gemaakt: is op dit moment nog heel erg de vraag. Ik snap dat u graag wilt dat de uitkomst zo wordt, maar daar gaat u niet over.

Fractievoorzitter Dago Wellink: "Wat u wel doet, is èn de burger niet het hele verhaal vertellen, èn u bagatelliseert het lopende onderzoek. Dat vind ik kwalijk."

Wellink stelde het college de volgende mondelijke vragen.

1. Bent u het met ons eens dat op dit moment nog niet zeker is wat de uitkomst van het onderzoek is en of de provincie fouten heeft gemaakt?
2. Waarom heeft de provincie ervoor gekozen nu al stelling te nemen richting de Noord-Hollanders? Immers het onderzoek loopt nog?
3. Bent u het met ons eens dat u op deze wijze het lopende onderzoek bagatelliseert?
4. Bent u het met ons eens dat een rectificatie op zijn plaats is?
5. Wij gaan ervan uit dat hier sprake was van de gebruikelijke provinciale pagina. Klopt dat, of is extra ruimte gekocht en wat was daarvan dan de prijs?

U bent hier