h

Wat kies jij?

29 december 2007

Wat kies jij?

Wat zou u zeggen als men u binnenkort zou vragen: Wat kies jij? Kleine kans dat u zou antwoorden: "Ik kies voor een peperdure reclamecampagne waarmee de provincie Noord-Holland reclame voor zichzelf maakt". En toch is dat precies waar het hier over gaat: al weer de derde reclamecampagne in ongeveer drie jaar waarmee Gedeputeerde Staten zichzelf en de provincie in het zonnetje willen zetten. Maar eigenlijk mag u dit van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD) pas vanaf 2 januari 2008 weten.

De SP vindt het onwenselijk en onnodig dat de provincie zich op deze manier in de markt wil zetten. Het provinciaal bestuur is geen product waarvoor de consument verleid hoeft te worden. Het provinciaal bestuur is een monopolist en moet gewoon zo goed en democratisch mogelijk zijn werk doen.

Daarbij passen in ieder geval geen embargo's over reclamecampagnes die opgelegd worden aan leden van Provinciale Staten en anderen. De SP vindt het onbegrijpelijk dat het college van VVD, PvdA, CDA en GroenLinks een embargo wil opleggen tot 2 januari 2008, terwijl sinds 27 december 2007 iedereen in Noord-Holland al bussen van Connexxion kan zien rijden waarop de provincie reclame over "Wat kies jij?" maakt.

In de eerste plaats ga je op zo'n manier onzorgvuldig met het instrument embargo om. Embargo's moet je alleen bij zeer belangrijke zaken hanteren (zoals bij ontwerpbegrotingen) anders maak je het instrument bot. In de tweede plaats neem je mensen niet serieus door hen te verplichten tot 2 januari niet over de reclamecampagne te praten, terwijl je zelf al op 27 december reclame op bussen laat plakken. Het embargo dat Gedeputeerde Staten zo graag aan de hele wereld wilden opleggen is dus door hen zelf of onder hun verantwoordelijkheid verprutst. Bijzonder knullig en onprofessioneel.

De SP heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld.

1. Waarom wilt u leden van Provinciale Staten en anderen een embargo opleggen tot 2 januari 2008 14.00 uur?
2. Wat is de rechtsgeldigheid van een dergelijk embargo?
3. Bent u met de SP van mening dat embargo’s voorbehouden moeten blijven aan zaken die echt belangrijk zijn, zoals begrotingen?
4. Waarom rijden al op 27 december 2007 één of meer bussen van Connexxion rond met daarop aangebrachte reclame van de provincie Noord-Holland over de campagne “wat kies jij”?
5. Vindt het college het normaal om aan leden van Provinciale Staten en anderen een embargo op te leggen terwijl in Noord-Holland al één of meer bussen rijden met reclame over de campagne? Zo ja, waarom vindt u dat normaal?
6. Kan het college zich voorstellen dat niemand zich nu meer aan het “embargo” wil houden als iedereen de reclame op de bussen van Connexxion nu al kan zien?
7. Wat gaat deze campagne kosten en uit welke begrotingspost wordt dit betaald?
8. Heeft het college criteria geformuleerd ten aanzien van de te bereiken effecten met deze campagne? Zo ja, welke effecten moeten er met deze campagne bereikt worden?
9. Wat zijn de effecten geweest van de voorgaande twee campagnes “u moet weten waarvoor u betaalt” en “weet jij veel” en wat hebben die campagnes gekost?

Naschrift 7-1-2008: Volgens het reglement van orde dient de commissaris van de koningin ingediende statenvragen onverwijld ter kennis te brengen van de leden van provinciale staten. Dit is tot op heden niet gebeurd, ondanks dat de vragen al op 27 december zijn ingediend. Ook zijn de vragen nog niet op de website van de provincie Noord-Holland geplaatst.

U bent hier