h

Update: Voordracht Wieringerrandmeer uitgesteld tot februari 2008

20 december 2007

Update: Voordracht Wieringerrandmeer uitgesteld tot februari 2008

Woensdagmiddag 19 december heeft het college bekendgemaakt dat de voordracht voor het randmeerbesluit "naar verwachting medio februari 2008" zal worden gepresenteerd. Gedeputeerde Staten hebben naar verluidt deze week na lange beraadslagingen en meerdere keren uitstel uiteindelijk ingestemd met de voorlopige businesscase.

Of er tevens goedkeuring is voor de acht andere ontbindende voorwaarden (het aanbestedingsbeleid, de tekst van de bestuursovereenkomst; de BOK, het masterplan, de fiscale aspecten, de second opinion over staatssteun, de externe financiering, de goedkeuring voor de oprichting van het grondbedrijf (GEM) en een nieuwe exitregeling, is de SP nog niet bekend.

Ook is nog een raadsel hoe de colleges van burgemeester & wethouders van Wieringermeer en Wieringen hebben gereageerd op het onderhandingsresultaat binnen de stuurgroep. Vermoedelijk is er nog niet lang niet op álle punten overeenstemming, anders was de voordracht niet uitgesteld tot februari.

"Of wat er nú ligt werkelijk voldoende is, is nog maar zeer de vraag'' aldus SP-statenlid Richard de Graaf. "Het is verdacht dat er alleen wordt gepraat over instemming met de voorlopige businesscase en niet over alle andere heikele punten. Aangezien het resultaat voorlopig nog onder de pet wordt gehouden kan niemand controleren of de onderhandelingen niet weer gewoon zijn verlengd. Als ík de betrokken gedeputeerde of de wethouders was zou ik mij afvragen of ik wel politiek de verantwoordelijkheid zou willen dragen voor een dergelijk onvolledig resultaat.''

U bent hier