h

SP roept gedeputeerde naar de Staten over vertraging Wieringerrandmeer

14 december 2007

SP roept gedeputeerde naar de Staten over vertraging Wieringerrandmeer

De SP heeft voor de statenvergadering van aanstaande maandag een verzoek tot interpellatie ingediend over de uitgestelde besluitvorming over het Wieringerrandmeer. De gedeputeerde ruimtelijke ordening en grondzaken Ton Hooijmaijers wordt naar Provinciale Staten geroepen om verantwoording af te leggen over de mogelijke ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst en het gebrek aan tussentijdse informatievoorziening rond dit project.

Afgelopen woensdag heeft de gedeputeerde middels een brief aan de leden van de statencommissie ruimtelijke ordening en grondbeleid laten weten dat het extra tijd zal kosten de gevolgen van de uitwerking van de onderhandeling binnen de stuurgroep te toetsen.

Het is nog steeds onbekend wanneer Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en wethouders van Wieringermeer en Wieringen een besluit nemen over het voorstel.

Op 5 december had er zekerheid moeten staan over een negental ontbindende voorwaarden: het aanbestedingsbeleid, de eindtekst van de bestuursovereenkomst (BOK), externe financiering, het masterplan, de businesscase, fiscale aspecten, een second opinion over staatssteun, goedkeuring van provinciale staten en de gemeenteraden voor de oprichting van de grondexploitatiemaatschappij (GEM) én een nieuwe exitregeling. In december 2006 is besloten dat deze essentiële documenten binnen negen maanden na ondertekening moesten worden goedgekeurd door Provinciale Staten en de betrokken gemeenteraden. Het niet-bereiken van overeenstemming over deze documenten zou automatisch leiden tot ontbinding van de SOK.

U bent hier