h

Golfbaan van de baan

17 december 2007

Golfbaan van de baan

Vandaag vergaderden Provinciale Staten over een aanpassing het streekplan Noord-Holland Zuid. Preciezer gezegd ging het vooral om de vraag: mag er wel of geen golfcomplex komen in de Bovenkerkerpolder.

Een meerderheid van 28 statenleden heeft besloten om géén golfbaan toe te laten in het natuur- en stiltegebied de Bovenkerkerpolder. Tegen de golfbaan hebben gestemd: SP, GroenLinks, ChristenUnie-SGP, Ouderenpartij, fractie Braam, PvdA (behalve het lid Wagemaker) en de helft van het CDA. De andere helft van de CDA-fractie stemde vóór de golfbaan, net als D66 en VVD, de partij van golfgedeputeerde Hooijmaijers.

De SP is, net als de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk, erg blij met het statenbesluit. Het is een belangrijke uitspraak voor de toekomst van de Bovenkerkerpolder en het gehele Groene Hart. De SP-fractie dankt iedereen die zich heeft ingezet voor het behoud van een open, groene en natuurlijke Bovenkerkerpolder. Het heeft vele mensen veel tijd en energie gekost. Met name noemen wij het actiecomité Golfodrama, de stichting Bovenkerkerpolder Natuurlijk en de SP-afdeling Amstelland-Meerlanden.

U bent hier