h

SP stemt niet in met jaarstukken 2005

1 oktober 2006

SP stemt niet in met jaarstukken 2005

De jaarrekening 2005 van de provincie is gisteren eindelijk vastgesteld door Provinciale Staten. Eindelijk, normaal wordt de rekening in het voorjaar vastgesteld. Nu was het moment van het nemen van een besluit over de zomer heen getild omdat de jaarrekening niet de goedkeuring kreeg van de accountant en de provincie tijd voor oplappen moest hebben.

De bespreking in de vergadering van 25 september duurde urenlang, maar uiteindelijk stemde niemand tegen behalve de SP. De SP is van mening dat deze rekening niet goed valt te praten, zoals de andere partijen kennelijk dachten, gezien het aantal woorden dat ze gebruikten plus vervolgens het stemresultaat. Niet voor niets had de accountant zijn goedkeuring aan de rekening onthouden. Vele posten in de rekening werden door de accountant betiteld als onrechtmatig: er was bij de subsidieverlening heel vaak wat fout gegaan, wat de provincie de schijn van een sjoemelvereniging gaf.

De oorzaak van de fouten is volgens de SP de slechte administratieve organisatie. Tussen 2000 en 2003 is de provincie herhaaldelijk in rapporten gewaarschuwd voor de slechte administratieve organisatie. Het antwoord van de provincie was: we gaan reorganiseren. Nou had provincie ook al in de jaren negentig van de vorige eeuw gereorganiseerd, dus of dat nu het juiste antwoord was? Dat daargelaten: de ‘nieuwe’ reorganisatie gebeurde en gebeurt met een botte bijl en zonder enige visie, kortom: de organisatie ging van kwaad tot erger, met deze jaarrekening als zichtbaar resultaat. De SP is van mening (en heeft dat op de 25e ook zo gezegd) dat het college schuld draagt en ook de directie. Die laatste zou per direct boventallig moeten worden verklaard, want leidende kwaliteiten heeft de directie absoluut niet.

U bent hier