h

Slotervaart moet blijven!

6 februari 2005

Slotervaart moet blijven!

Opnieuw wordt het Slotervaartziekenhuis bedreigd. Zorgverzekeraar Agis wil de stekker eruit trekken. Zowel minister Hoogervorst als de provincie lijken daar niets aan te willen doen. De SP is samen met het personeel en de leiding van het ziekenhuis een kaartenactie begonnen voor behoud van het ziekenhuis in Amsterdam-West.

Minister Hoogervorst heeft in het kamerdebat eind januari aangegeven dat hij geen rol wenst te spelen in het recent gerezen conflict tussen Agis en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West. Genoemde partijen moeten zelf maar bepalen hoe het financiële gat bij het Slotervaartziekenhuis het best kan worden opgelost, aldus de minister. In haar antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP hierover maakt de provincie duidelijk dat zij zich achter dit beleid stelt.

Het probleem is niet een financieel gat bij het Slotervaartziekenhuis, dat prima draait en in een zorgbehoefte voorziet, maar een financieel gat bij Agis. Agis wil dat gat nu dichten door een van de ziekenhuizen in Amsterdam te sluiten om de kosten te drukken.

De minister heeft in de periode voorafgaande aan het debat de cijfers van het ziekenhuis gezien en weet dus drommels goed dat Agis een probleem fingeert dat er niet is. Niettemin wenst hij geen partij te kiezen. En dat is kwalijk, want nu bepaalt straks een private organisatie of het ziekenhuis werkelijk moet sluiten.

De SP is om dit te voorkomen samen met het personeel en de leiding van het ziekenhuis een kaartenactie begonnen voor behoud van het ziekenhuis in Amsterdam-West. Het Slotervaart is financieel gezond en van enorm belang voor de Westelijke Tuinsteden met hun 140.000 inwoners. Het ziekenhuis heeft belangrijke specialismen, is hét aidscentrum en leidt jaarlijks dertig verpleegkundigen, 230 co-assistenten en 25 artsen op. Zo’n voorziening moet blijven!

U bent hier