h

Naar een gezond IJmond: Tata moet sneller schoon

5 juli 2022

Naar een gezond IJmond: Tata moet sneller schoon

Foto: Marcel Lathouwers / SP

De SP dient tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2023 een motie in om de omgeving van Tata Steel sneller schoon, gezond en leefbaar te krijgen. De stoffen die worden uitgestoten zijn zeer schadelijk voor de gezondheid van omwonenden en medewerkers. SP-fractievoorzitter Remine Alberts: “De IJmond moet veel eerder dan het jaar 2050 schoon. Desnoods met dwingende maatregelen of zelfs door het versneld sluiten van enkele fabrieksonderdelen”.

De gezondheid van de omwonenden van het Tata-terrein staat op het spel: uit een eerder GGD/RIVM- onderzoek blijkt dat de urgentie hoog is om verregaande acties te ondernemen om de kwaliteit van leven in de IJmond te verbeteren. Gedeputeerde Olthof zegt dat Tata en de provincie al grote stappen maken. Maar het gaat voor de SP niet snel genoeg. De SP ziet de noodzaak namelijk in van het sneller reduceren van de uitstoot. Olthof: “Ik kan niet vandaag al zorgen dat de emissies van Tata omlaag gaan en ik heb geen ‘instrumenten’ om onderdelen van Tata te sluiten.” Remine Alberts: “De uitstoot van CO2, stikstofdioxiden, fijnstof, lood, PAK's en zware metalen moeten onmiddellijk worden verminderd naar het niveau van een gezonde leefomgeving voor natuur en mens”.

De motie¹ wordt op 11 juli aanstaande in stemming gebracht. De SP wil een uitspraak van Provinciale Staten over de ingediende motie¹ en hoopt dat de andere fracties zullen kiezen voor een sneller gezond IJmond.

Update: Gedeputeerde Olthof en de meerderheid van de Provinciale Staten wilden er niet aan, maar de Tweede Kamer eist nu onderzoek naar de mogelijkheden om de meest vervuilende fabrieksonderdelen eerder te sluiten. Zie dit artikel van het Noord-Hollands Dagblad.

¹ De SP-motie 'Sneller naar een gezond IJmond' treft u hieronder in de bijlage aan.

 

Binnen de poorten van het provinciehuis blijft de SP strijden voor de gezondheid van bewoners en medewerkers op en rondom het Tata Steel-terrein. De SP is gelukkig niet de enige die sneller naar een gezond IJmond wil; lees de onderstaande artikelen maar eens.

Reactie toevoegen

U bent hier