h

Ieder zijn deel in de stikstofcrisis

6 juli 2022

Ieder zijn deel in de stikstofcrisis

Foto: Anna de Groot / SP

De SP pleit voor een eerlijke verdeling van de stikstofcrisis. Op verzoek van de SP, CU en het CDA debatteerde de Provinciale Staten op 4 juli over de uitstoot van stikstof door Noord-Hollandse bedrijven. “De agrarische sector kan volgens de SP niet de enige sector zijn die iets aan deze crisis moet doen”, aldus Statenlid Anna de Groot. De SP diende er twee moties voor in.

De stikstofcrisis is erg groot. Het is daarmee te eenzijdig om het terugdringen daarvan alleen op de schouders van de boeren te leggen, zoals het kabinet doet. De SP diende daarom de motie ‘Ieder zijn deel in de stikstofcrisis’ in.¹ Boeren zijn in het nauw gedreven: distributiecentra worden door hen afgesloten, wegen worden geblokkeerd, een Natura2000-gebied wordt platgereden en bomen worden omgezaagd. Statenlid Anna de Groot: “Boeren zijn door neoliberale kabinetten, de banken, de veevoederindustrie en de groothandel steeds verder klemgezet. En nu wil men de crisis op diezelfde boeren afwentelen. Ondertussen liggen boeren nog steeds bij hen aan de leiband”. De SP vindt dat deze instellingen, die hen hebben gedwongen tot intensieve veehouderij, financieel moeten helpen bij het gezonder maken van boerenbedrijven. De SP wil daarnaast dat ook Tata Steel, Schiphol, de scheepvaart en fabrieken als Cargill en Olam hun uitstoot drastisch beperken. Binnen de industrie behoren zij tot de grootste stikstof- en ammoniakuitstoters, die bovendien allemaal in onze provincie actief zijn. De SP diende daarom haar tweede motie in, genaamd “Niet alleen de boeren”.²

Gedeputeerde Rommel: “We weten al jaren dat niet alles meer kan, maar nu komen we met een roadmap die we samen met de boeren, de industrie en de havens gaan opstellen. En we gaan met het Rijk in gesprek over Schiphol.” De SP is blij te horen dat het in onze provincie niet alleen de boeren zullen zijn en wacht de aangekondigde roadmap en de gesprekken over Schiphol af. Beide SP-moties werden op 4 juli bediscussieerd. Er zal op 11 juli over worden gestemd.

¹ ²  Beide moties treft u hieronder in de bijlagen aan.

Update: De SP-moties haalden het op 11 juli jl. niet in de Provinciale Staten. De SP wacht daarom met smart op de genoemde roadmap en de uitkomsten van de gesprekken met het Rijk over de stikstofuitstoot van Schiphol. De SP ondersteunde een CU-motie die daartoe oproept. De Provinciale Staten hebben uitgesproken dat Schiphol evenredig moet bijdragen om het Noord-Hollandse reductiedoel van 41% te behalen.

 

Het Twitterbericht van de SP-statenfractie hierover: pic.twitter.com/pJwr2Fj5WN

In de media:

U bent hier