h

Biodiversiteit Twiske onder druk door geldwolven

17 mei 2022

Biodiversiteit Twiske onder druk door geldwolven

Foto: Cartoon / Arend van Dam

Het Twiske wordt opnieuw bedreigd door commerciële belangen. De SP merkt op dat verschillende overheden liever de portemonnee van festivaldirecteuren spekken, dan dat ze onze hoogwaardige natuurgebieden beschermen. De festivals Welcome To The Future en Lente Kabinet kunnen volgens de provincie Noord-Holland en de gemeenten Landsmeer en Oostzaan namelijk ‘gewoon’ doorgaan, terwijl dat uit financiële overweging niet nodig is. De SP wil daarom dat de vergunningen worden herzien, waar nodig worden ingetrokken en vraagt het provinciebestuur om voortaan alleen maar recreatie toe te staan die in Het Twiske past.

Statenlid Anna de Groot: “Nog steeds probeert men festivals toe te staan vanwege geldgebrek. Maar het schap heeft helemaal geen geld nodig om de natuur te beschermen, want ze houden jaarlijks geld over.” Samen met de Partij voor de Dieren stelt de SP vragen¹ over het festival Lente Kabinet dat begin juni moet plaatsvinden. Middenin het broedseizoen verjagen ruim vijftig artiesten en 16.000 bezoekers per dag, de beschermde diersoorten zoals de roerdomp en de bruine kiekendief. In een eerder interview² vertelt José Berkhof van Stichting Hart voor Het Twiske hierover: “Er worden verschillende podia opgezet met geluidboxen die 130 decibel produceren. Als wij zonder oordoppen al gehoorbeschadiging oplopen, hoe moet het dan zijn voor die vogeltjes? Zij hebben een veel verfijnder gehoor”. De SP stelde daarnaast ook een set vragen aan het provinciebestuur over het festival Welcome To The Future, dat in het Landsmeerse deel van Het Twiske zou moeten plaatsvinden.³ Hierbij is het gemeentebestuur ogenschijnlijk bang voor een ‘schadeclaim’ van organisator ID&T: het stelt alles in het werk om het festival door te laten gaan. “De macht van kapitaalkrachtige bedrijven is kennelijk groter dan de macht van de lokale volksvertegenwoordiging. Dit moeten we doorbreken”, zo stelt Statenlid De Groot.

De SP heeft eerder al vragen gesteld, debatten gevoerd en een grootschalig onderzoek verricht⁴ om Het Twiske te beschermen. Mede door onze inzet, mag er in het gebied niet meer worden overnacht. Maar de SP is erg geshockeerd van het door overheden bewust omzeilen van lokale regels en Europese Natura2000-wetten. We verwachten daarom van het provinciebestuur – als hoeder van onze natuur en bewaker van de goede orde – spoedig een reactie op onze vragen.


¹ Statenvragen van SP en PvdD over 'Toestaan grootschalig meerjarig festival in Natura 2000-gebied Het Twiske' treft u hieronder aan in de bijlagen.

² Het interview kunt u terugkijken op de pagina van Zaanstad Nieuws.

³ Statenvragen van SP over 'het toestaan van het festival Welcome to the Future in Natura 2000- gebied Het Twiske' treft u hieronder aan in de bijlagen.

⁴ Meer informatie over alle inzet van de SP voor het natuurgebied Het Twiske treft u hier aan. Het SP-onderzoeksrapport 'Het Twiske. De bezoekers aan het woord', treft u hier aan.

 

Foto: Foto / SP
Foto: Foto / SP
  

Update: Het Noord-Hollands Dagblad bericht over de beantwoording van Statenvragen van de SP en van PvdD in haar artikel (dd. 13 junin 2022): "Politiek steekspel rond festivals in Het Twiske: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland leggen bal bij gemeenten Oostzaan en Landsmeer"

 

 

Reacties

Beste Strijdvaardige mensen, Er s volgens mij geen land op deze aarde, die zoveel festivals organiseren dan in Nederland? Dit land dat miljarden wil gaan bestreden in klimaat beheersing en de Co 2 uitstoot, realiseren zich niet wat voor schadelijke impact zulke festivals met zich meebrengen. Denk aan alle auto´s die ingezet worden om de festivals te bereiken. Alle rotzooi die achter gelaten worden, misschien vechtpartijen. In Nederland heerst er niet of nauwelijks rust, altijd is er lawaai. Nou dit moet je dan vooral activeren, door deze onnodige festivals. Het begint er op de lijken, dat de schaarste natuur in Nederland vooral kost was kost , om zeep gebracht moeten worden. Geld en nog eens geld, wat de klok slaat. Ook het subsidiëren in tijden van de Coronavirus aan de organisatoren, was te gek voor woorden. Deze festivals moeten aan banden gelegd worden, desnoods via wettelijke voorstellen.

Reactie toevoegen

U bent hier