h

Zorgen om gevolgen Oekraïne-oorlog en hoge inflatie

5 april 2022

Zorgen om gevolgen Oekraïne-oorlog en hoge inflatie

Foto: Foto / Kentee Gardin

De gevolgen van de Oekraïne-crisis zijn enorm, zowel humanitair als economisch. Tijdens de Statenvergadering van maandag 4 april vroeg de SP om de sociaal-economische situatie voor onze inwoners en ondernemers in kaart te brengen. De provincie kan vervolgens, in navolging van de steun in coronatijd, komen met een pakket aan maatregelen om ondersteuning te bieden waar dat mogelijk is. Dankzij de inzet van de SP zal de gedeputeerde in elk geval met ondernemers het gesprek aangaan om samen naar de situatie te kijken en zal ze de reeds beschikbare gegevens analyseren.

Voorafgaand aan de oorlog stegen de energieprijzen al, vooral door de gestegen prijs voor brandstof. Die opwaartse trend is nu in een stroomversnelling gekomen. Met deze prijsstijgingen, de handelsbeperkingen en het oplopende gebrek aan grondstoffen, staan we aan de vooravond van een onzekere periode. De Oekraïne-oorlog brengt ook een ongekende stroom vluchtelingen op gang. “Het is onze plicht om ‘ons deel’ van die stroom op een menswaardige manier op te vangen,” aldus Statenlid Wim Hoogervorst. “We spreken onze waardering uit voor veel van onze provinciegenoten die zich belangeloos bezighouden met de eerste opvang van de verdreven Oekraïners, maar maken ons wel zorgen over de periode ná deze eerste opvang. De overheid moet hier haar verantwoordelijkheid pakken.”

Bij al deze ontwikkelingen moeten we de vinger aan de pols kunnen houden. De hoge inflatie – in maart wel 12% - brengt een steeds grotere groep mensen in problemen. De SP is voorzichtig blij met de toezeggingen van Gedeputeerde Zaal. Met de analyse van de beschikbare gegevens en de gesprekken die de gedeputeerde gaat voeren binnen de verschillende sectoren, brengt de provincie in beeld wat oorlog en inflatie voor onze ondernemers in algemene zin betekent. Nog voor de zomer wordt het inzichtelijk gemaakt.


¹ De SP diende daartoe een Motie Vreemd in. De motie is aangehouden tot het moment dat de Provinciale Staten wordt ingelicht over de sociaaleconomische gevolgen voor ondernemers in Noord-Holland. U treft de motie hieronder aan.

Reactie toevoegen

U bent hier