h

Ruimhartige opvang vluchtelingen uit Oekraïne

1 maart 2022

Ruimhartige opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Foto: Foto / Nynke Visser

Oekraïne is binnengevallen door Rusland. Dat is een onbetwistbare schending van het volkenrecht. Die inval heeft inmiddels een stroom vluchtelingen op gang gebracht. De SP wil dat de provincie Noord-Holland ruimhartig meewerkt aan de opvang van deze vluchtelingen. Op 7 maart zal de SP hierom in de Statenvergadering verzoeken.

Inmiddels hebben D'66, PvdD, CDA en CU de gewijzigde motie die daartoe oproept, mede ondertekend!! (*)

Het Vluchtelingenverdrag is sinds jaar en dag van kracht, wat stelt dat mensen die vluchten voor oorlog en geweld altijd worden opgevangen. Het gaat hier om een Europees land. Dit betekent dat bij het ‘opvangen in de regio’ Europa die regio is. De provincie Noord-Holland is ook onderdeel van dit Europa. Daarom moet de provincie alles in het werk te stellen om de opvang van vluchtelingen mogelijk te maken.


* De gewijzigde Motie Vreemd die tijdens de Statenvergadering van 7 maart zal worden ingediend, treft u hieronder in de bijlage aan.

 

Reactie toevoegen

U bent hier