h

Realisatie van bos in Noord-Holland nog ver te zoeken

15 maart 2022

Realisatie van bos in Noord-Holland nog ver te zoeken

Foto: Marcel Lathouwers / SP

Afgelopen maandag werd in de commissie NLG de voortgang van de Bossenstrategie besproken. Het blijkt dat de aanplant van bos binnen het Natuur Netwerk Nederland (NNN) stagneert en daarmee de gestelde 360 hectare niet wordt gehaald. De SP wil hardere afspraken over aanplant, boskap en biodiversiteit¹ in de aangekondigde ‘realisatieplan bossen’, dat volgens Gedeputeerde Rommel nog voor deze zomer zal verschijnen.

De Bossenstrategie is in 2020 vastgesteld. Kennelijk is er nauwelijks extra bos aangelegd en wordt er verwacht dat per 2030 maar 140 hectare binnen NNN kan worden gerealiseerd, terwijl de provincie eerder uitging van 360 hectare. Duo-commissielid Heidi Bouhlel: “Het baart ons zorgen dat de provincie een inspanningsverplichting heeft en geen taakstelling, om de gestelde ambities binnen de Bossenstrategie te realiseren.” De SP wil gelijktijdig dat ontbossing voorkomen wordt, maar daar wil de provincie nog niet aan geloven. Hiervan blijft eveneens in nevelen gehuld wat de doelstelling is. De SP vraagt al tijden om meer duidelijkheid rondom de compensatie van boskap. Gedeputeerde Rommel antwoordt daarop vluchtig: “Als boskap doorgaat, dan wordt er voor 2025 31 hectare ‘herplant’ en voor 2030 155 hectare.” Bouhlel: “Dat zegt niets over wat er gekapt gaat worden en of er na compensatie uiteindelijk meer bos is bijgekomen.”

“Uit alles blijkt dat er geen taakstelling ligt waar we Gedeputeerde Staten aan kunnen houden. De SP is daarom zeer benieuwd naar het beloofde ‘realiseringsplan bossen’. Hierin zullen concrete en harde doelen moeten staan; voor aanplant van nieuw bos, biodiversiteit, voor boskap en voor de compensatie van boskap”, aldus Bouhlel.

 Duo-commissielid Bouhlel.
¹ Lees hier waarom bij het planten van bomen rekening moet worden gehouden met de biodiversiteit:

Trouw, 11 juni 2021: “Milieuwetenschappers: Bomen planten is goed, maar graag niet lukraak”


Reactie toevoegen

U bent hier