h

SP wil dat Tata Steel haast maakt: een gezonde IJmond kan niet langer wachten

11 september 2021

SP wil dat Tata Steel haast maakt: een gezonde IJmond kan niet langer wachten

Foto: Foto / RIVM

Op maandag 13 september zal op initiatief van de SP in de provincie een debat plaatsvinden over Tata Steel. De SP zal eisen dat er een termijn van zes maanden wordt gesteld waarop de staalfabriek geen enkele bedreiging meer mag vormen voor de gezondheid van de inwoners in de IJmond. Daarnaast wil de SP dat er samen met de Omgevingsdienst en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport een traject wordt gestart om op korte termijn tot een strakkere vergunningverlening en een betere handhaving te komen. Ook moeten er deadlines worden gesteld aan verschillende uit te werken scenario’s. “We roepen al jaren dat de gezondheid van onze inwoners op het spel staat. Nu is het onomstotelijk aangetoond”, aldus Statenlid Anna de Groot. “Tata moet direct stoppen met het bedreigen van de gezondheid in de IJmond”.

Vanwege het vernietigende RIVM-rapport¹ zal de SP maandag starten met wat een pittig debat belooft te worden. In het rapport werd geconcludeerd dat er een direct verband is tussen de in de regio gevonden zware metalen, mogelijke toekomstige gezondheidsschade en de staalfabriek. Het provinciebestuur moet blijven kiezen voor het milieu en voor de omwonenden, boven het belang van aandeelhouders en van de Indiase multinational. De SP stelt de eisen om GS een juiste zet te geven.

Tata Steel kent een lange geschiedenis in de IJmond. Vele omwonenden werken er, hebben er direct of indirect profijt van, kennen mensen en/of familieleden die er diensten hebben gedraaid of denken weemoedig aan ‘die oude grijze dame in de duinen’ bij een wandeling over het strand. Dat romantische beeld is nu echter helemaal verdwenen. Er zijn verschillende toekomstscenario’s in omloop, zoals het plan van de FNV². Wij willen dat deze scenario’s snel worden doorgerekend en doorgesproken om ze vervolgens spoedig voor te leggen aan de omwonenden. Tata Steel heeft zelf een zogeheten ‘Roadmap 2050’, waarin ze gezondheidsmaatregelen treft op weg naar die datum. Dat is natuurlijk veel te laat.

We verwachten van de provincie en de Statenfracties dat ze deze weg in zullen slaan. Omwonenden en medewerkers verdienen op korte termijn een veilige omgeving en de garantie op een schone toekomst.


U kunt maandag het debat hier live volgen


1) Het RIVM-raport treft u op deze pagina

2) Het FNV-plan treft u op deze pagina

Reactie toevoegen

U bent hier