h

Theater Meervaart aanslag op natuurwaarden Sloterplas

23 juli 2021

Theater Meervaart aanslag op natuurwaarden Sloterplas

Foto: Martine de Vente / Westkrant

De gemeente Amsterdam wil een prestigeobject neerzetten in de Sloterplas. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de verplaatsing van Theater Meervaart. De Noord-Hollandse SP-fractie maakt zich ernstig zorgen over het gebied en vraagt het provinciaal bestuur naar de natuurwaarden en naar de leefbaarheid in en om het Sloterpark.

De SP wil weten of de natuurwaarden in de Sloterplas en in het Sloterpark in de afgelopen jaren zijn verbeterd. Het park is van zeer goede kwaliteit; zo leven er beschermde plant- en diersoorten als de gewone dwergvleermuis, boomvalk, sperwer, libellen, dagvlinders, tongvaren en rietorchis. De Sloterplas is van een mindere kwaliteit. De SP voorziet dat het aanbrengen van een theater ín de Sloterplas een impact heeft op de kwaliteit van leven in en om de plas. De bouw van het theater is onderdeel van de beoogde groei van het stadsdeel Nieuw-West dat de komende jaren uit zal groeien tot ruim 200.000 inwoners. Naast het plaatsen van het object in de plas zal ook de bouwdruk veel invloed hebben op de leefomgeving: “Kunnen de natuurwaarden van het Sloterpark en de aanwezige natuurverbindingen deze exponentiële bouw en bevolkingsgroei wel aan?”, zo vraagt Statenlid Alberts zich af.

De vragen zullen na de zomer pas door de Gedeputeerde Staten beantwoord worden. U kunt ze intussen hieronder raadplegen in het pdf-bestand.


SP Amsterdam berichtte eerder: "BOUW NIEUWE MEERVAART OP HUIDIGE PLEK, GÉÉN PRESTIGEPROJECT IN SLOTERPLAS"

Reactie toevoegen

U bent hier