h

Comfortabel OV tussen Amsterdam-Purmerend en Amsterdam-Zaanstad

23 maart 2021

Comfortabel OV tussen Amsterdam-Purmerend en Amsterdam-Zaanstad

Foto: Foto / Foto

De steden Zaandam, Amsterdam en Purmerend groeien fors. Goed, bereikbaar en comfortabel openbaar vervoer is daarbij noodzakelijk. ‘Collectief vervoer is de toekomst. Er moet ingezet worden op het verminderen van individueel vervoer. Niet alleen vanwege het klimaat en de luchtkwaliteit in steden, maar ook vanwege stikstofneerslag op de natuur’, aldus Statenlid Hoogervorst.

Als de steden in dit deel van Noord-Holland fors groeien, dan is er steeds minder plek voor de auto in de openbare ruimte. Om het gebruik van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) te stimuleren zal er ook meer comfort moeten worden gecreëerd. Vaker overstappen, het wachten op tochtige stations en een te grote loopafstand tot de eerste halte zijn daarbij funest. De SP ziet dat de plannen rond de HOV-verbindingen tussen deze steden worden doorgezet. Het betreft hier busverbindingen die wat de SP betreft railverbindingen (metro) kunnen worden. ‘Aanbodsturing is daarbij noodzakelijk om het gebruik van deze duurzamere vervoersmiddelen te stimuleren’, aldus Hoogervorst.

In een eerdere motie vroeg de SP om in MRA-verband bij het rijk aan te dringen op uitbreiding van het (light-)railnetwerk. Het lijkt erop dat daar eindelijk gehoor aan gegeven wordt. De SP is blij met de ontwikkelingen en zal ervoor blijven pleiten om uitvoering te geven aan de genoemde voorwaarden.

U bent hier