h

De mens centraal

12 november 2020

De mens centraal

Foto: Marcel Lathuwers / SP

Tijdens de Algemene Beschouwingen strijdt de SP voor het behoud van de sociale infrastructuur. In deze crisisperiode is duidelijk geworden wat belangrijk is in onze samenleving. We zijn op onszelf aangewezen en op een goed functionerend systeem van zorg, onderwijs en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten. De SP stelt de mens centraal en wil op een eerlijke manier de crisis doorstaan. Enkele voorstellen worden met succes aangenomen.

Elk jaar kruisen de politieke partijen de degens tijdens de Algemene Beschouwingen en nemen een besluit over de provinciale begroting. We zijn wederom in een periode van crisis beland. De begroting moet daarom voor de komende jaren gerichte acties bieden, die verband houdt met de gevolgen van de corona. Een begroting gericht op mensen, op banen, de natuur en op behoud van cultuur en erfgoed. De SP stelt met succes een aantal voorstellen voor die deze waarden bevatten.

Foto: foto / voedselbanken
De SP zorgt er in samenwerking met de PVV voor dat de provincie enerzijds de voedselbanken te hulp gaat schieten en dat anderzijds voedselverspilling wordt tegengegaan. Ze zorgt er (op initiatief van CDA) voor dat tienduizenden vrijwilligers tijdens de coronaperiode een hart onder de riem wordt gestoken. Daarbovenop krijgt de SP (met D’66 en PvdA) het voor elkaar om de provincie te bewegen MBO-studenten eerder aan een stageplek te helpen. 

Zoals gezegd moeten we gezamenlijk de sociale infrastructuur beschermen. Door uitblijvende bezoekersaantallen komen noodzakelijke uitgaven van grote culturele instellingen als Artis in gevaar. Er dreigen fikse exploitatietekorten voor bijvoorbeeld Museum Het Schip. Reden te meer om direct en gericht uitgaven te doen om de sector bij te staan. Al vóór de zomer hebben de Provinciale Staten hiervoor een noodfonds van 10 miljoen ingesteld. De coalitiepartijen zijn op dit moment echter liever bezig om hiervoor nog wat meer randvoorwaarden te creëren.

De SP wil dat de provincie de hand van de knip haalt en het geld nu gaat uitgeven. Fractievoorzitter Eric Smaling vatte het samen: “Steun de culturele sector. Loop niet alleen te faciliteren en randvoorwaarden te creëren, maar doe iets! Het is alle hens aan dek”.

Foto: foto / Museum Het Schip
 Museum Het Schip


Hieronder treft u in de bijlagen drie aangenomen moties.

 

U bent hier