h

Hulp aan culturele en maatschappelijke sector heeft haast

26 oktober 2020

Hulp aan culturele en maatschappelijke sector heeft haast

Foto: Foto / Istock

De SP-fractie in Provinciale Staten van Noord-Holland heeft aangedrongen op enige spoed als we het hebben over provinciale steun aan de cultuursector in onze provincie. Voor het zomerreces zijn twee moties aangenomen om verschillende sectoren financieel te helpen in deze coronacrisis. 

De Staten van Noord-Holland heeft in juni van dit jaar twee belangrijke steunmoties aangenomen. Ook de SP ondersteunde deze moties, omdat veel sectoren elke steun konden en kunnen gebruiken in deze tijden van crisis. “Veel bedrijven, cultuurorganisaties en maatschappelijke instellingen staan op omvallen, zeker nu we de tweede golf meemaken met alle gevolgen van de strenger wordende beperkingen”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst.

Foto: Marcel Lathouwers / SP

“We hebben op zich vertrouwen in de aanpak van GS bij de daadwerkelijke steun voor de culturele en maatschappelijke sector, maar haast is echt geboden.” Waar GS spreekt over herstel-steun, komt menige organisatie niet eens aan herstel toe, als we nu niets doen. “We verwachten dat de gedeputeerde nu snel met concrete steunplannen komt. Wachten tot begin 2021 is geen optie”. Hoogervorst besprak maandag in de commissie Economie, Financiën en Bestuur het ‘raamwerk’ voor het steunpakket.

U bent hier