h

Honderdduizenden reizigers blijven verstoken van de buurtbus

21 augustus 2020

Honderdduizenden reizigers blijven verstoken van de buurtbus

Foto: Foto / Buurtbusvereniging De Noordkop

        Het openbaar vervoer heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Het aantal reizigers is - ondanks (of ‘dankzij’) de mondkapjesplicht - nog lang niet op het niveau van vóór 16 maart 2020. Reguliere lijnbussen worden nu massaal voorzien van kuch-schermen, om de chauffeurs te behoeden voor besmettingsgevaar. Hierdoor kunnen passagiers weer gewoon langs de chauffeur aan de voorzijde de bus instappen en zal het aantal zwartrijders weer flink worden teruggedrongen. Maar hoe met het nu verder met de buurtbus?

Voor veel inwoners van onze provincie is de buurtbus het enige nog resterende openbaar vervoer. Met name dorpen en ook kleine steden worden binnen het almaar krimpende openbaar vervoernetwerk nog louter aangedaan door een buurtbus. En die rijden al maandenlang niet. De vrijwillige chauffeurs, vaak ouderen, behoren al snel tot een risicogroep. Ook zijn de kleine bussen niet toegerust op ‘corona-safe’ rijden.

In een statenbreed aangenomen motie van de SP *) is gedeputeerde Jeroen Olthof opgeroepen om snel en constructief met de buurtbusverenigingen en met Connexxion om tafel te gaan. Er moeten oplossingen worden gezocht en gevonden om de buurtbussen uiterlijk 1 september a.s. weer te kunnen laten rijden.  Via de media vernemen we af en toe dat er inderdaad gesprekken plaatsvinden, maar dat een oplossing nog altijd niet gevonden is.

“We hebben nog even, maar dan verwachten we toch echt daden”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst. “In de omgeving van Rotterdam rijden sommige buurtbussen alweer, met een kuch-scherm achter de chauffeur. Dat lijkt een vrij eenvoudige aanpassing te zijn. Maar mocht dat niet lukken, dan moet de provincie echt met iets anders komen. Het is onacceptabel dat onze inwoners in kleine kernen, maar ook in steden als Enkhuizen en Schagen, ook na 1 september geen gebruik kunnen maken van het OV.”

Als de buurtbus straks nog steeds niet kan rijden, blijven flinke delen van onze provincie verstoken van OV. “Daarmee krijgt het schrappen van reguliere lijndiensten – in het nabije verleden veel gebeurd – een extra zure dimensie. We nemen de vrijwilligers en de buurtbusverenigingen niets kwalijk; zij moeten kunnen rekenen op hulp van Connexxion en het provinciebestuur”, aldus Hoogervorst. “Desnoods laten ze maar weer voorlopig lijnbussen rijden op de buurtbustrajecten”.


*) Lees hier het artikel over de aangenomen SP-motie

U bent hier