h

Commissaris moet rol oppakken in de bestrijding van drugscriminaliteit

16 juli 2020

Commissaris moet rol oppakken in de bestrijding van drugscriminaliteit

Foto: Marcel van Hoorn / ANP

In het NH Nieuws werd bericht over de toename van harddrugsproblematiek in Noord-Holland.*) De SP vindt het een zeer verontrustend bericht en stelt vragen aan de Commissaris van de Koning. “De openbare orde en veiligheid in onze provincie is in gevaar.”

Foto: Foto / nhda.nl
Het aantal harddrugslaboratoria neemt sterk toe in de provincie. Criminele activiteiten vinden midden in woonwijken en op drukke bedrijventerreinen plaats. Met alle gevaren van dien. Ook rampen liggen op de loer. Drugsproductie gaat namelijk niet alleen gepaard met ondermijning en witwaspraktijken. Het gaat ook gepaard met brand- en ontploffingsgevaar en met zware milieudelicten. Eric Smaling: “We gaan ervan uit dat de Commissaris zijn rol goed kent in het voorkomen van dergelijke rampen. Er moet vol ingezet worden op het terugdringen van dit soort criminaliteit”.

De functie van de Commissaris is vastgelegd in de Provinciewet. Zo staat er geschreven dat hij toezicht houdt op het beleidsproces van de provincie. Hij is verantwoordelijk voor rampenbestrijding en de openbare orde en veiligheid. Hij coördineert de hulpdiensten als een ramp in meerdere gemeenten tegelijk gebeurt. Verder stimuleert hij de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie.

De SP wacht het antwoord af en houdt ondertussen scherp in de gaten hoe de situatie zich ontwikkelt.

Foto: Foto / politie.nl
Foto: Foto / politie.nl


*) https://www.nhnieuws.nl/nieuws/269792/harddrugsproductie-is-hot-in-noord-holland-met-havens-schiphol-amsterdam-en-buitengebieden

Hieronder treft u in de bijlage de ingediende Statenvragen, 16 juni 2020: ‘Aanpak drugsproductie- en criminaliteit’

U bent hier