h

SP wil sociaal de crisis uit

20 mei 2020

SP wil sociaal de crisis uit

In de provincie werd op maandag 18 mei vergaderd over steunmaatregelen voor de korte en voor de lange termijn. Ook de mogelijke steun voor de Voedselbanken kwam aan de orde. Voor de SP is het duidelijk: de solidariteit blijft voorop staan. De maatregelen rond de corona-crisis leggen namelijk een zware druk op de samenleving. Veel van de Noord-Hollandse inwoners, het MKB en de sociaal-culturele organisaties worden direct getroffen. Er dreigt een economische crisis achteraan te komen.

De Provinciale Staten stemde in met het vormen van twee fondsen om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Het ene fonds moet 10 miljoen euro bevatten en is er om de organisaties binnen de sociale infrastructuur van Noord-Holland bij te staan. Het andere fonds, van 100 miljoen euro, richt zich op het herstel en de stimulering van een duurzame economie. De SP wil zo sociaal mogelijk de crisis uit en stuurt aan op het laten landen van het geld op de plekken waar dit het hardst nodig is. “Het moet niet zo zijn dat alleen ‘de handige jongens’ ervan weten te profiteren”, aldus SP-fractievoorzitter Eric Smaling.

Het duurt erg lang voordat de provincie met steunmaatregelen komt. Voor sociaal-culturele instellingen loopt het al de spuigaten uit. Het water staat hen niet meer aan de lippen, maar boven de lippen. Het lijkt erop of de verschillende overheden vooral naar elkaar aan het kijken waren.

Naast de stemmingen over de steunmaatregelen werd er gestemd over het al dan niet ondersteunen van de voedselbanken. Officieel is er een scheiding tussen GS en de coalitiepartijen, maar dat was tijdens deze stemming niet te zien. De voorgelegde voedselbankmotie roept op tot een inventarisatie van de huidige en de te verwachten tekorten bij de voedselbanken. De SP vulde hierbij aan dat de overschotten in de landbouw een match kunnen zijn bij de tekorten van de voedselbanken en dat de provincie hierin een coördinerende rol kan spelen. De uitvoering van de motie kost de provincie niets. Helaas werd de motie alleen door de oppositiepartijen gesteund en stelde zelfs (coalitiepartij) GroenLinks een ieder teleur door tegen te stemmen. Op onverklaarbare wijze trok de PvdA haar eerder toegezegde steun aan de motie weer in. Mogelijk mocht van de coalitiepartners die steun niet gegeven worden.

De SP blijft er ondertussen voor waken dat de provincie gaat doen wat ze moet doen om de voedselbanken te steunen en om de financiën te laten landen op de plaatsen waar dit het hardst nodig is.


Het Noord-Hollands Dagblad bericht hierover: “Noord-Holland zet 110 miljoen in om klap corona op te vangen”

Hieronder leest u in de pdf-bestanden de motie “Economisch Herstel en –Duurzaamheidsfonds”, de motie “Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur” en de motie “Ondersteunen voedselbanken die geconfronteerd worden met tekorten”

U bent hier