h

SP stelt vragen over publieksfunctie Huis van Hilde

29 mei 2020

SP stelt vragen over publieksfunctie Huis van Hilde

Foto: Huis van Hilde / huisvanhilde.nl

Het Huis van Hilde in Castricum is het Archeologiecentrum van de provincie Noord-Holland. In het huis, genoemd naar een van de gereconstrueerde mensfiguren die er zijn opgesteld, is naast het museum ook het archeologisch depot van de provincie gevestigd. Daarnaast zijn er allerlei educatieve activiteiten en is er een Museumcafé. Het Huis van Hilde gaat, na een periode van sluiting vanwege de Corona-maatregelen, op 2 juni weer beperkt open.

De SP-fractie heeft van Gedeputeerde Staten vernomen dat de provincie de publieksfunctie van het Huis van Hilde, die momenteel nog is uitbesteed aan een commerciële partij, binnenkort zelf wil gaan exploiteren. De streefdatum hiervoor is 1 september 2020. De SP juicht deze ontwikkeling toe, niet alleen vanwege het terugdringen van marktwerking, maar ook om een andere reden.

Als de provincie namelijk zelf de museumfunctie beheert, kan het Huis van Hilde een officieel geregistreerd museum worden. Geregistreerde musea  kunnen lid worden van de Museumvereniging en daarmee aansluiten bij de Museumjaarkaart. Museumjaarkaarthouders kunnen dan gratis toegang krijgen tot het Huis van Hilde, waardoor meer mensen laagdrempelig van de archeologische vondsten kunnen genieten. In onze Discussienota over archeologie en erfgoed ¹) drongen wij hier ook al op aan.

In dezelfde brief van het College van GS staat dat de exploiterende BV door de sluiting in de problemen is gekomen, waardoor een subsidie van            € 62.500 nodig is om de periode tot 1 september uit te zingen. Dit is een zorgelijk bericht, omdat het de vraag opbrengt of de overige organisatie nog wel financieel gezond is. En hoe ziet die organisatie er eigenlijk uit?

SP-fractielid Wim Hoogervorst: “We hebben geen inzicht in het totale plaatje. Moet er een afkoopsom betaald worden voor de beëindiging van de exploitatie van de publieksfunctie? Welke onderdelen van het Huis van Hilde vallen straks waaronder? En hoe staan die partijen er financieel voor? Verwacht de provincie nog meer noodsteun te moeten verlenen? Daarom hebben we vragen gesteld. ²)

Foto: Marie-France van Oorsouw / SP


¹) De door het SP-commissielid Marie-France van Oorsouw opgestelde discussienota ‘Archeologie en erfgoed in Noord-Holland – erop of eronder’ treft u hieronder in PDF aan.

²) De SP-statenvragen van 28 mei j.l. - ‘Publieksfunctie Huis van Hilde’ - treft u hieronder in PDF aan.

U bent hier