h

Coalitieakkoord Noord-Holland

12 juni 2019

Coalitieakkoord Noord-Holland

Het ei is gelegd. Noord-Holland gaat de komende periode leunen op een coalitie van GroenLinks, VVD, PvdA en D66. Samen hebben ze 30 van de 55 zetels. De titel 'Duurzaam Doorpakken' van het akkoord laat de groene ambities duidelijk doorklinken.

En die zijn gelukkig ook goed terug te vinden in het akkoord. Onderwerpen als duurzaam bouwen, zonne-energie, bodemdaling, geothermie, waterstof, hergebruik van warmte, verduurzaming van de binnenvaart: ze komen allemaal langs. En gelukkig ook de reserves tegenover biomassacentrales. Het geheel schreeuwt om een provinciaal energiebedrijf, maar helaas wordt dat niet geopperd.  

Op vervoer valt de wens tot uitbreiding van de Noord-Zuidlijn naar zuid en noord positief op en de betere ontsluiting van Den Helder. Voor de A8-A9 wordt een tunnel of een verdiepte aanleg voorgesteld plus leefbaarheidssteun aan Krommenie. Voor het zuidwesten van de provincie lijkt de bereikbaarheid van het Formule 1 circuit prioriteit. Buiten de Metropoolregio Amsterdam is verder nog niet veel duidelijkheid. 

Het akkoord is op veel punten nog vaag als het aankomt op keuzes, financiering en uitvoering. Rond Schiphol, de regio IJmond met Tata Steel en de keuze tussen bedrijvigheid en woningbouw in het Amsterdamse havengebied overheerst nog omfloerst taalgebruik. En wat nog niet meegenomen is: het verwerpen van de Programmatische Aanpak Stikstof door de Raad van State. Dat betekent misschien dat veel ruimtelijke plannen (verkeer, industrie, landbouw) die extra stikstof uitstoten niet meer aan een omgevingsvergunning kunnen komen. 

Het akkoord gaat veel over dingen en weinig over mensen. En als het over mensen gaat, is dat in algemene zin. Maar we zijn met 2,5 miljoen mensen. De een woont in een dorp in 't Gooi of in de Kop en ziet zijn bus opgeheven worden, terwijl de ander op stand woont in Waterland en verwend wordt met een dure tunnel.

De SP zal steeds vanuit de mensen blijven denken en de coalitie daar permanent op aanspreken. Wij zullen alle plannen op een collegiale, maar scherpe manier beoordelen en van commentaar voorzien, zodat dit college niet op de lauweren gaat rusten. 

U bent hier