h

Bespreking Coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’

18 juni 2019

Bespreking Coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’

Foto: SP

Het debat over het coalitieakkoord van Groen Links, VVD, PvdA en D'66 was gisteravond soms niet mals. Over het algemeen konden partijen er wel mee uit de voeten. Voor de SP was het ook niet allemaal even rooskleurig, de factor mens werd gemist in het verhaal.

Eric Smaling, SP: ‘Het zijn vier érg verschillende partijen met een vrij groen document, alleen nog niet verschrikkelijk links.’ Die verschillen ziet de fractievoorzitter ook in de provincie: ‘Laat dat doorklinken in jullie verhaal. Het gaat veel over dingen en minder over mensen, We zijn met 2,5 miljoen en er zijn veel verschillen.' 

De SP is blij dat er veel groene ambities in doorklinken, maar is verrast dat het idee over de verbinding tussen de A8-A9 - dwars door de Stelling van Amsterdam - er nog steeds in staat. Leefbaarheidsgelden voor Zaanstad/Krommenie nemen wellicht de noodzaak tot verbinding A8-A9 weg. 

Grote ambities op duurzaamheid, maar ook hier geldt: Kijk ook naar de mens. Want om het tot een succes te maken moet mensen het begrijpen, ondersteunen, er werk aan overhouden en er niet financieel enorm op achteruit gaan.  Vooral bij 'Wind op Land' (plaatsen van windmolens), biomassa en het verduurzamen van de woning, kun je de burger makkelijk kwijtraken. Bij het laatste met name als de huurstijging hoger is dan de verlaging van de energiekosten. 

Ook in de ruimtelijke ordening vergt er veel deelname en instemming van bewoners. Participatie moet een hard punt worden. Bij Havenbedrijf en Stad Amsterdam goed de belangen wegen, in de ruimte, maar ook in de tijd. 

Vernietiging van de Programma Aanpak Stikstof (PAS) is nog niet meegenomen; dit zet veel ontwikkelingen 'op slot', maar kan ook een hoop schone lucht opleveren voor mens en natuur. Verder is er niks gemeld over de toekomst van Petten, dat is wel een omissie. De verdwenen buslijnen zien we ook niet terug in het akkoord, in plaats daarvan worden we getrakteerd op de Engelse term: Mobility as a Service. 

Smaling sloot af met een ode aan Simon Groot (84) uit Enkhuizen: 'Ooit aan het hoofd van een familiebedrijf dat groentezaad veredelde - op een vrij traditionele manier - en daar enorme opbrengstverhogingen in Azie en Afrika wist te realiseren, in de tijd dat er nog geen Monsanto's en Syngenta's waren die overal patenten op aanvroegen. Deze meneer Groot kreeg kortgeleden de Wereldvoedselprijs. Dat is niet zomaar een prijs. We hebben een echte held in onze provincie.' Een bos bloemen is onderweg.

 

U bent hier