h

Noord-Hollandse statenleden kiezen Eerste Kamer

29 mei 2019

Noord-Hollandse statenleden kiezen Eerste Kamer

Foto: Eerste Kamer / Eerste Kamer

De verkiezingen van Provinciale Staten en de verkiezingen voor het Europees Parlement  zijn achter de rug. Nu de Provinciale Statenfracties zijn geïnstalleerd wachtte hen vrijwel direct, op 27 mei,  een belangrijke taak: het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De reguliere vergadering van Provinciale Staten werd gestaakt. Precies om 15.00 uur werd landelijk door Provinciale Staten in alle provincies gestemd voor de Eerste Kamer. De verhoudingen waren vooraf al bijna geheel duidelijk. Ze werden op 27 mei bekrachtigd door de stem van de afzonderlijke leden. Concreet houdt het in dat - in Noord-Holland - van de 55 leden van Provinciale Staten  er ook 55 hebben gestemd. Géén blanco stemmen en géén ongeldige stemmen. Elk Noord-Hollands Statenlid stemde op een kandidaat van de eigen partij. Er werden dus negen stemmen uitgebracht op kandidaten van FvD, VVD en  GroenLinks en zes stemmen op de kandidaten van de PvdA en D66. De SP-Statenleden stemden allen op de SP-lijsttrekker in de Eerste Kamer, Tiny Kox.

De leden van de Eerste Kamer zijn de 'knappe koppen van ons land'. We kunnen ervan uitgaan dat deze vrouwen en mannen wijs omgaan met de wetsvoorstellen die uit de Tweede Kamer komen en op een juiste manier de regering controleren. De SP strijdt ondertussen door om Nederland socialer te maken. Een land van ons allemaal.   

U bent hier