h

Vieze berg troep mag blijven

25 april 2019

Vieze berg troep mag blijven

Foto: Dirk-Jan Prins / Bic-News.nl

Al sinds 1985 of sinds langer ligt er een vieze berg troep op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. De samenstelling van deze berg troep is oxykalkslik. De berg hoeft niet geruimd te worden, want deze moet worden beschouwd als een gesloten stortplaats. Sinds 1985 is er geen afval meer aan toegevoegd.

Bewoners in de omgeving van Tata Steel maken zich zorgen over de immense berg. Want niemand wil viezigheid in de buurt, zeker niet als het bedreigend is voor het milieu en de volksgezondheid. De zorgen bereikten de SP Noord-Holland, die aanleiding zag vragen te stellen over deze berg afval, het oxykalkslikdepot.

Overal in Noord-Holland, maar ook overal in de rest van Nederland, ligt afval dat niet gerecycled wordt of kan worden. Het werd ooit gestort en er gebeurt verder niets mee. Het blijft gewoon liggen. En soms wordt het een  zogenaamde 'gesloten stortplaats' in de zin van het rapport 'Advies Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS)', die alleen gemonitord wordt. In geval van het oxykalkslikdepot bij Tata Steel wordt halfjaarlijks de grondwaterkwaliteit gemeten. 

Het historisch oxykalkslik bestaat voor ongeveer 50% uit ijzeroxiden. Tata Steel vindt dat de berg afval een waardevolle grondstof is, die in een later stadium weer omgezet kan worden in staal. Daar is een vergunning voor afgegeven. Tata Steel hoeft het depot, de berg, niet op te ruimen, zolang 'ie maar onaangeroerd blijft liggen waar 'ie ligt.

Volgens Gedeputeerde Staten zijn er - voor wat betreft de oxykalkslikberg - geen risico's voor leefomgeving, gezondheid, mens, natuur en milieu. Dat bijkt uit de meetresultaten die Tata Steel, die eindverantwoordelijk is voor het depot, halfjaarlijks aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied stuurt.

De fractie van de SP in Noord-Holland heeft regelmatig zorgen over gesloten stortplaatsen. Vaak hebben de stortplaatsen, ondanks goede zorgen en goede monitoring, risico's. Het oxykalkslikdepot zal hierop geen uitzondering zijn.       

U bent hier