h

Salamanders redden in Anna's Hoeve

22 april 2019

Salamanders redden in Anna's Hoeve

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

In oktober 2018 dreigde een kamsalamanderramp in Anna's Hoeve, een stukje natuur bij Hilversum. Het poeltje waar de amfibieën woonden werd gedempt met veel kruiwagens zand. Want er moet een HOV- busbaan komen. Sneu voor de beestjes, slecht voor de biodiversiteit. De VBAH (Vereniging tot Behoud van Anna's Hoeve) schakelde de Statenleden in. De SP en de Partij voor de Dieren reageerden snel op de oproep. Als de SP geroepen wordt komt de SP eraan.

Overal in de buurt van Anna's Hoeve werden in opdracht van de provincie (lage) plastic afzettingen gemaakt. De bedoeling was dat de kamsalamanders niet meer naar hun vertrouwde plekje zouden lopen, maar dat ze de wijk zouden nemen naar een vers gegraven andere poel.

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

Poel dichtgegooid in oktober 2018

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

Een nieuwe poel werd gegraven, maar daar haalden de kamsalamanders de neus voor op

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

Met schermen worden de salamanders naar de nieuwe poel geleid

Foto: Anna de Groot / SP Noord-Holland

Waarschuwings'bordjes' voor de wandelaars en fietsers

De kamsalamanders blijken niet van verhuizen te houden en zagen de nieuwe poel dus niet als een nieuw tehuis. Wat een gedoe! Maar de kamsalamander is een zogenaamde 'rode lijst soort' en moet dus beschermd en behouden worden.

De SP en de Partij voor de Dieren stelden in oktober 2018 schriftelijke vragen. Uiteraard in de hoop de salamanders te kunnen redden. De antwoorden zagen er niet gunstig uit. De provincie was van mening dat de hele salamanderoperatie eigenlijk prima verlopen was.

Toch hebben we uiteindelijk succes geboekt. Maar succes heeft vele vaders en de grootste eer moet toch naar de VBAH gaan. De oude poel, de oorspronkelijke woning van de kamsalamanders, is inmiddels weer opengegraven. De geur van het water moet ervoor zorgen dat de salamanders vanuit het bouwterrein van de HOV naar het poeltje komen. Om het water staat een scherm met emmers, waardoor de kamsalamanders in de emmers vallen, zodat de VBAH ze kan vangen en naar de nieuwe poel brengen.

De SP-fractie stelde (weer) schriftelijke statenvragen, samen met de Partij voor de Dieren. De oude poel had nooit gedempt mogen worden, dan was deze reddingsoperatie niet nodig geweest.

Vaak duurt een klein succes een hele lange adem.  

U bent hier