h

Formatie Noord-Holland niet over links. Gemiste kans!

20 april 2019

Formatie Noord-Holland niet over links. Gemiste kans!

Foto: Provincie Noord-Holland / Texels Dagblad

Hoe kijkt fractievoorzitter Eric Smaling tegen de formatie van de nieuwe Noord-Hollandse coalitie aan? De formatie had over links gekund. Dat zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gebeuren. Jammer!

Foto: Willem Croese

De coalitievorming in de provincie Noord-Holland gaat een nieuwe fase in. Na de korte, niet-succesvolle informatie geleid vanuit Forum voor Democratie, hebben GroenLinks en de VVD de tweede ronde geleid, met informateurs vanuit beide partijen. Ook dit proces is afgerond. Ondanks grote tegenstellingen tijdens de campagnedebatten waren ze er snel uit dat ze het met elkaar willen proberen. D66 en de PvdA zijn bereid gevonden mee te formeren. De vier partijen hebben 30 van de 55 zetels. Tijdens een kort plenair debat over de stand van zaken (18 april 2019) bleek dat het CDA graag mee had gedaan, maar uiteindelijk niet is uitgenodigd.

Als SP hebben we aangegeven blij te zijn met de open manier van communiceren, maar we hebben GroenLinks wel meegegeven dat er een alternatief was, namelijk over links. Dit is wel complexer, want met vijf partijen heb je dan nog steeds maar 27 zetels, maar het had in ieder geval onderzocht kunnen worden. De VVD had namelijk geen alternatief over rechts. In het debat hebben we GroenLinks gewaarschuwd zich niet met drie windmolens te laten afschepen, terwijl wel de verbinding A8-A9 wordt aangelegd en Schiphol lekker kan doorgroeien. We hebben ze ook gewezen op de bedrevenheid van de VVD in het onderhandelen. De PvdA is er immers twee keer (landelijk) ingetuind. Tenslotte hebben we GroenLinks er op gewezen dat hun kiezers niet zitten te wachten op de VVD (en andersom waarschijnlijk ook niet). Wij hoeven als SP, zeker na het forse verlies bij de verkiezingen, zeker niet per se in een coalitie te zitten, maar je moet niet te snel een beslissing nemen waar je over een paar jaar misschien spijt van hebt. Doet de kans zich een keer voor op een linkse lente in de provincie, dan moet je kijken of dat kan lukken.

We wensen de formerende partijen veel wijsheid. We zullen zien waar we ze kunnen steunen en waar we ze voor de voeten gaan lopen.  

U bent hier