h

Over dijken, braken en een park

1 november 2018

Over dijken, braken en een park

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot

Het kan zomaar gebeuren. SP statenleden Anna de Groot en Wim Hoogervorst stelden vragen over een studie die gedaan wordt naar een weg in Zaanstad (de Thorbeckeweg) en de invloed die die weg zal hebben op een park, het Vijfhoekpark. De weg is behalve een gemeentelijke ook een provinciale weg. Er kwamen goede en duidelijke antwoorden van Gedeputeerde Staten. Maar de antwoorden roepen nog veel meer vragen op.

 

Wat blijkt nu? In tegenstelling tot wat in de Wikipedia staat is het Vijfhoekpark geen provinciaal monument. Alleen de waterpartij van het Vijfhoekpark valt binnen de bescherming van het provinciaal monument Noorder IJ- en Zeedijk (gelegen op ongeveer 300 meter afstand van de provinciale weg N516). En nu willen Anna de Groot en Wim Hoogervorst natuurlijk weten welke speciale bescherming op provinciale monumenten rust.

 

Over de Thorbeckeweg moeten over een paar jaar 53.000 voertuigen per dag
rijden. Dat is veel meer dan nu. De Thorbeckeweg is nu al een heel drukke (en lawaaierige) weg. Het is logisch dat meer verkeer meer uitstoot veroorzaakt en dat die uitstoot een negatieve invloed heeft op de natuur van het Vijfhoekpark. Of de groei van het verkeer de biodiversiteit nadelig beïnvloedt kunnen Gedeputeerde Staten zonder nader onderzoek niet zeggen, maar de SP statenleden denken dat meer verkeer slecht voor de natuur is.

 

Waarschijnlijk wordt in de toekomst het kruispunt Vijfhoek ongelijkvloers, waarbij
de oost-west verkeersstroom (N516/Thorbeckeweg) onder de Wibautstraat doorgaat. Met op- en afritten wordt de Wibautstraat aangesloten op de N516. De Wibautstraat blijft op het maaiveld liggen, de N516 gaat er in een tunnelbak onderdoor. De provincie Noord-Holland gaat meebetalen, alhoewel de provincie nog niet weet hoeveel.

 

Hoe wordt het Vijfhoekpark, in 2001 zwaar bevochten in een referendum,
beschermd tegen extra uitstoot en lawaai? En hoe kan de biodiversiteit in het park vergroot worden?

 

Het provinciale monument met dijken en braken heeft ook onze interesse.

 

U bent hier