h

Waar is het asbest? De provincie weet het niet

8 oktober 2018

Waar is het asbest? De provincie weet het niet

Foto: SP

In 2024 mag er op geen enkel gebouw nog een asbestdak liggen. Een goed besluit, want in de loop der jaren worden asbestdaken gevaarlijk voor de gezondheid van mens en dier. Door de invloeden van weer en wind en door plantenwortels gaat asbest op den duur verkruimelen.

Maar het lijkt erop dat er in 2024 nog steeds heel veel asbestdaken in Nederland zijn. Vooral op agrarische gebouwen. De vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat gaf opdracht om een onderzoek te doen. Aan alle provincies werd gevraagd  hoeveel vierkante meters aan asbestdak er in de provincie zijn, hoeveel vierkante meters asbestdak er in de laatste vijf jaar verwijderd werden en hoe het nu eigenlijk komt dat de gestelde doelen niet gehaald worden. Want we lopen op dit punt  heel erg achter in Nederland.

Een paar dagen geleden was het onderzoek klaar. Uit de onderzoeksgegevens blijkt dat de provincie Noord-Holland eigenlijk op geen enkele gestelde vraag antwoord had. De provincie Noord-Holland weet niet hoeveel vierkante meters asbestdak er nog in de provincie aanwezig is. De provincie Noord-Holland weet niet hoeveel vierkante meters asbestdak in de laatste vijf jaar verwijderd werd. De provincie Noord-Holland weet niet hoeveel bedrijven er zijn die asbest verwijderen of verwijderen kunnen. En de provincie Noord-Holland weet ook niet welke boeren of andere mensen te arm zijn om hun asbestdaken te verwijderen.

Dit schoot statenlid Anna de Groot helemaal in het verkeerde keelgat. Vooral omdat zij in de afgelopen jaren al drie maal vragen stelde over het verwijderen van asbestdaken. Blijkbaar hebben deze vragen het college van GS niet geïnspireerd om vaart te zetten achter het verwijderen van asbest of zelfs maar om de administratie beter bij te houden. Dat kan natuurlijk niet! Want alle asbestdaken moeten vóór 2024 verwijderd zijn. Voor onze gezondheid!

Een ander heikel punt is dat al het verwijderde asbest nog steeds wordt gestort. Het asbest dat bij de boer of particulier van het dak gaat, gaat regelrecht naar Afvalzorg in Nauerna (of een andere stortplaats). En Nauerna loopt weer vol omdat veel brandbaar afval gestort wordt. Bovendien zijn er methoden om asbestafval om te zetten in een nieuwe bouwstof. Maar dit recyclen is duurder dan storten en dus wordt asbestafval gestort. En zo graven archeologen, met een frons tussen hun wenkbrauwen, over een paar eeuwen op Nauerna plastic zakken met asbest op. Of er gebeurt een paar eeuwen eerder iets onverkwikkelijks dat de volksgezondheid bedreigt.

Anna de Groot stelde opnieuw vragen. De fractie van de SP in Noord-Holland vindt dat er iets moet gebeuren! 

U bent hier