h

Interpellatie: zijn we volledig geïnformeerd in dossier A8-A9?

6 oktober 2018

Interpellatie: zijn we volledig geïnformeerd in dossier A8-A9?

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

De SP-fractie in de Staten van Noord-Holland heeft, in samenwerking met de fracties van CU/SGP en GroenLinks, een interpellatiedebat aangevraagd voor de vergadering van PS van maandag 8 oktober a.s.  Wij willen dat Gedeputeerde Staten zich verantwoord voor de slechte informatievoorziening rond de mogelijke verbindingsweg A8-A9 in de Zaanstreek in combinatie met de Werelderfgoedstatus van de Stelling van Amsterdam.

Dankzij een WOB-verzoek van de bewoners van buurtschap Busch en Dam is nu echter bekend geworden dat Elisabeth Post allang weet, dat ICOMOS op geen enkele wijze akkoord zal gaan met de voorliggende plannen, ook niet als er wijzigingen in het ontwerp zullen worden aangebracht. Een ‘verdiepte aanleg’ in het gebied van de Stelling, zal niet worden geaccepteerd. Post heeft hier in de afgelopen keren dat de statencommissie Mobiliteit sprak over de A8-A9 niet over gesproken. Uit mailwisselingen tussen de provincie, het ministerie en ICOMOS blijkt klip en klaar dat dit eind 2017 al bekend was. Een landschapsplan, met daarin een verdiepte aanleg van de weg, zal dus nooit leiden tot behoud van de erfgoedstatus.

De SP is geschokt over het feit dat gedeputeerde Post deze informatie nooit heeft verstrekt in de verschillende overleggen over de A8-A9. Ook andere partijen hebben hun ongenoegen kenbaar gemaakt. CU/SGP, GroenLinks en (zelfs) de VVD kozen voor het stellen van schriftelijke vragen. Nu de antwoorden op die vragen bekend zijn is het ter verantwoording roepen van de gedeputeerde een logische stap – de antwoorden zijn dermate vaag en onbevredigend dat Elisabeth Post in de Statenvergadering mag uitleggen hoe het werkelijk zit.

U bent hier