h

Initiatiefvoorstel: Busstations moeten comfortabeler, te beginnen in Alkmaar

29 september 2018

Initiatiefvoorstel: Busstations moeten comfortabeler, te beginnen in Alkmaar

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
De meeste busstations in Noord-Holland bieden nauwelijks beschutting tegen regen, wind en kou. SP-statenlid Marnix Bruggeman heeft daarom een initiatiefvoorstel ingediend om de kwaliteit van de busstations drastisch te verbeteren. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer, maar schuift verbetering van de busstations af op de gemeenten. Tegelijk hield de provincie 50 miljoen over voor verbetering van ov-infrastructuur. De coalitie van PvdA, D66, VVD en CDA hevelde dit geld over naar andere projecten, zoals de aanleg van de omstreden Duinpolderweg.

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Een dieptepunt is het busstation van Alkmaar. Daar gaf de provincie anderhalf miljoen voor het asfalteren van de rijbanen voor de bussen. Maar voor de passagiers kwamen er alleen een paar abri's, waar je in wegtocht en bevriest. Ooit was er wel een grote wachtkamer. Maar die zit om onduidelijke redenen al jaren op slot en is in vervallen toestand. Buspassagiers klagen daarover steen en been.

Over het gebrek aan wachtcomfort in Alkmaar stelde SP-statenlid Marnix Bruggeman dit jaar twee keer schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten. Daarbij liet hij foto's zien van mooie busstations in Noord-Engeland. Daar worden ze door de provincie worden betaald. De busstations en de looproute naar het treinstation zijn volledig overdekt en voorzien van glazen wanden. De bussen stoppen pal naast de wachtruimte. Passagiers

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
stappen in en uit de bus door glazen schuifdeuren die alleen open gaan als er een bus staat. Overal is duidelijke bewegwijzering. Er is warme verlichting en vaak een buffet waar je iets te eten of drinken kunt halen. Bruggeman: "Als je ze vergelijkt met de busstations van Alkmaar of Hoorn, dan is het hier gewoon een naargeestige, depressief makende gribus. Bij slecht weer stap je hier verkleumd en kletsnat de bus in." De antwoorden van gedeputeerde staten boden enige hoop op verbetering: "Daarom heb ik nu dit initiatiefvoorstel ingediend."

De provincie geeft wel subsidies aan gemeenten voor wegen en fietspaden. Het initiatiefvoorstel bepleit via dezelfde subsidieregeling óók geld beschikbaar te gaan stellen voor het comfortabel maken van busstations. De provincie is bovendien begonnen met een beleid voor OV-knooppunten. De bedoeling is dat er bij stations meer woningen en kantoren komen om zo het gebruik van het openbaar vervoer aan te moedigen. In de plannen voor OV-knooppunten erkent de provincie dat de (ruimtelijke) kwaliteit van stations­omgevingen vaak te wensen over laat. De SP pleit er daarom voor in elk knooppunt-plan óók een comfortabel busstation op te nemen. In de nu bekende plannen lijkt dit niet het geval.

Zie ook:

U bent hier