h

Kosten aanpak klimaatbeleid rechtvaardig verdelen

11 juli 2018

Kosten aanpak klimaatbeleid rechtvaardig verdelen

De kosten voor de aanpak van het klimaatbeleid moeten rechtvaardig verdeeld worden. Ze moeten niet overwegend bij huishoudens met een laag of middeninkomen gelegd kunnen worden. Zo luidde een motie van de SP die fractievoorzitter Remine Alberts maandag indiende in provinciale staten. Alberts vindt het onrechtvaardig dat huishoudens aan beperking van het broeikaseffect bijna vier keer zoveel moeten meebetalen als de grote bedrijven.

Bij het indienen van haar motie gaf Remine Alberts de volgende toelichting:

"Duurzaam, duurzaam, duurzaam, alles moet duurzaam. Er ligt nu een klimaatakkoord. In allerhande media wordt gesproken over CO2-reductie en energietransitie. Geen moment dat de SP de klimaatdoelen in twijfel trekt. Ook niet de goede  bedoelingen van de provincie. Maar het verhaal is niet compleet.

Uit een recent onderzoek is gebleken dat er een heel rare blinde vlek zit in de aanpak van de klimaatschade. Ons wordt geleerd dat we korter moeten douchen, dat de verwarming een graadje lager moet, ook dat we aan de warmtepomp moeten en wat al dies meer. Maar het zijn de bedrijven die de grootste vervuilers zijn. Zij zijn verantwoordelijk voor 3,2 miljard euro klimaatschade, maar betalen daar slechts 1,5 miljard aan mee. Huishoudens (die van het korter douchen en zo) veroorzaken 2,6 miljard klimaatschade, maar zij betalen maar liefst 5,4 miljard! Dus degenen die minder schade veroorzaken betalen méér voor de aanpak daarvan. Hoezo de vervuiler betaalt? En als we dan daarbij bedenken hoeveel huishoudens we in welke inkomenscategorie hebben, dan kun je snel concluderen dat de laagste inkomens het meeste moeten dokken.

De SP vindt dat niet rechtvaardig. De kosten van klimaatbeleid moeten nu juist wél rechtvaardig worden verdeeld. Je loopt anders het risico dat mensen zullen afhaken. Of erger: ze zullen niet eens beginnen met aanhaken. Het begin van een goede oplossing is vaak de erkenning van een probleem. Ik vraag dan ook aan de staten of zij het met de SP eens zijn dat klimaatbeleid rechtvaardig moet zijn."

De SP diende de motie in samen met de PvdA. De motie werd verworpen omdat daartegen stemden de VVD ("dit ligt in Den Haag en wij gaan hier geen inkomenspolitiek bedrijven"), CDA ("nog te vroeg in het proces")  en D66 ("zien nog geen rol voor de provincie"). Én door de tegenstem van PVV - waarvan je toch zou denken dat ze voor de lage inkomens zouden opkomen.

U bent hier