h

Afslag A9-Heiloo: voorbereidingen stopgezet

8 mei 2018

Afslag A9-Heiloo: voorbereidingen stopgezet

Foto: verbinding A8-A9 / Afslag

De provincie Noord-Holland heeft voorlopig de werkzaamheden ter voorbereiding van de afslag A9 bij Heiloo stilgelegd. Ook het aanbestedingstraject, dat de provincie inmiddels was gestart, is opgeschort. Reden is het aanhouden van enkele beroepszaken tegen het bestemmingsplan voor het project door de Raad van State.

Begin maart jl. heeft de Raad van State aangegeven dat de beroepszaken wil aanhouden, in afwachting van antwoorden van het Europese Hof van Justitie op een aantal prejudiciële vragen, inzake de stikstofwetgeving. Daarmee geeft de Raad van State aan het Nederlands Programma Aanpak Stikstok (PAS) te willen toetsen aan de Europese wetgeving.

De gemeenten Heiloo en Castricum hadden bezwaar gemaakt tegen het aanhouden van de beroepszaken, maar de Raad van State is daar niet gevoelig voor. De Raad verwacht op z’n vroegst pas eind 2018 antwoord uit ‘Europa’.

Aanleg van de afslag A9 bij Heiloo zorgt voor een enorme toename van het verkeer in de dorpskern, waardoor er noodgedwongen een westelijke randweg om Heiloo heen zal moeten aangelegd. Deze randweg zal een verschuiving richting het mooie duingebied betekenen. Voor dit gebied gelden veel strengere stikstofnormen.

De SP is blij met het voorlopige uitstel, en ook blij dat de provincie eindelijk begint in te zien dat de afslag A9 bij Heiloo een ‘heilloos’ project zal worden. “De kosten voor dit project worden alsmaar hoger, en daar hebben we in de Staten al vaak voor gewaarschuwd”, aldus SP-statenlid Wim Hoogervorst. “We hebben onze grote zorgen geuit voor het feit dat men in de gemeenten zo langzamerhand financieel kopje-onder dreigt te gaan. Bovendien is er helemaal geen behoefte aan de afslag. Gebruik het geld liever direct voor de inwoners.”

Er zijn veel organisaties blij met het uitstel, dat hopelijk ook snel ‘afstel’ zal betekenen. De SP is de afgelopen jaren intensief opgetrokken met verschillende (natuur)organisaties, maar ook met de Stichting Heilloze Weg. Een mooie samenwerking, een goed voorbeeld van hoe samenwerking elkaar versterkt.

U bent hier