h

Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer in nieuwe fase

29 januari 2018

Bereikbaarheid Bollenstreek-Haarlemmermeer in nieuwe fase

Foto: provincie noord-holland / www.noord-holland.nl

GS van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland hebben onlangs een keuze gemaakt, en een voorlopig voorkeursalternatief aangewezen voor de oostwest-verbinding in de Bollenstreek-Haarlemmermeer.  Uit een groot aantal varianten heeft men gekozen voor een samenstelling van kleine onderdelen uit die varianten. Dit samenstel bestaat uit enkele lokale oplossingen, een verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg (langs Hoofddorp), nieuwe aansluitingen op snelwegen, een flink stuk nieuw asfalt en een uitgestelde verbinding N206-N208.

Statenlid Wim Hoogervorst verwoordde in de commissie MF een kritische SP-visie op de plannen.

Het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (tot vorig jaar kortweg: project Duinpolderweg) is een volgende fase ingegaan. De komende maanden kunnen bewoners in het plangebied, maar ook bedrijven, gemeenten, belangengroepen en natuurorganisaties hun zienswijzen geven op de plannen. GS kiezen voor een ‘samenstel’ op basis van Alternatief Zuid.

Hoogervorst ziet positieve elementen in het voorstel. “Er is in elk geval niet gekozen voor een nieuwe stroomweg vanaf de Duinen tot aan de A4 bij Hoofddorp, en dat is in elk geval winst.”

Het voorlopig voorkeursalternatief voorziet nu in de aanleg van een stukje randweg om het dorp Zwaanshoek – de verkeerssituatie hier is bij tijden gevaarlijk en rampzalig; een oplossing hier is echt noodzakelijk. Dat geldt ook voor het verlichten van de verkeersdruk in Lisse – daar komt een nieuwe aansluiting op de A44, ten zuiden van het dorp.

“De Nieuwe Bennebroekerweg langs Hoofddorp zal ongetwijfeld verdubbeld moeten worden. De verkeersafwikkeling hier moet soepeler. Maar voor ons is de doortrekking richting Hillegom over het voorgestelde tracé niet wenselijk. Deze aansluiting doorsnijdt een natuurgebied, de Vosse- en Weerpolder. Daar is net veel in geïnvesteerd. We zouden graag zien dat onderzocht wordt of het mogelijk is de Weerlaan in Hillegom aan te passen”, zegt Hoogervorst.

Helemaal uit den boze is de verbinding tussen de N206 en de N208 bij De Zilk. “Deze verbinding is niet nodig. GS gaat er vanuit dat er in de toekomst wel noodzaak is deze verbinding, met veel gevolgen voor milieu, natuur en waterhuishouding aan te leggen. Dat vragen wij ons ernstig af. Maar laten wij duidelijk zijn: schrap deze weg.”

Blijft nog de koppeling met de nieuwe openbaar vervoerverbinding in het gebied. “Zuid-Holland neemt de ontwikkeling van een HOV-verbinding tussen Noordwijk en Schiphol voor haar rekening, Noord-Holland ‘doet’ we weg. Er moet wat ons betreft eerst worden onderzocht wat de effecten van het totaalpakket zullen zijn. Er is nog niet bekend hoe de HOV gaat lopen, en het traject van deze HOV zal ongetwijfeld weer gevolgen hebben voor het totaalplaatje.”

U bent hier