h

Wegenbouwbedrijf op verjaarsdagsfeestje van Remine Alberts

11 juli 2017

Wegenbouwbedrijf op verjaarsdagsfeestje van Remine Alberts

Afgelopen maandag bespraken provinciale staten de provinciale Kaderbrief 2018-2021. De kaderbrief is een vooruitblik van het provinciebestuur op de komende jaren. Erg sociaal ziet het er allemaal niet uit. In haar toespraak deed SP-fractievoorzitter Remine Alberts een bekentenis. Op verjaardagsfeestjes wordt haar wel eens gevraagd wat die provincie nu eigenlijk doet: "Tegenwoordig vertel ik dat de provincie een wegenbouwbedrijf is wat ook nog eens heel scheutig is met het verstrekken van subsidies aan ondernemers en wat die ondernemers ook nauwelijks een strobreed in de weg wil leggen."

Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman

Alberts noemde het Kustpact, dat bedoeld is een rem te zetten op de bouw van strandpaviljoens en bungalowparken in de duinen. "Overal zullen muizengaatjes gevonden worden om tóch maar te kunnen bouwen. Niet voor de gewone dagjesbadgast, want die kijkt voortaan tegen de huisjes aan. Nee, het is natuurlijk voor investeerders die de kust zien als beleggingsobject om daar met bungalows een hoger rendement te kunnen scoren dan op de spaarbank."

De SP-fractievoorzitter herinnerde er nog maar eens aan dat de provincie 10 miljoen verloren heeft op het mislukte industrieterrein Distriport van de corrupte VVD'er Ton Hooijmaijers. Die 10 miljoen kan de provincie dus niet besteden aan het oplossen van het schreeuwend tekort aan seniorenwoningen, starterswoningen en sociale huurwoningen. Op dit moment gaat er nog veel geld naar het project De Kop Werkt. "Maar werkt dat geld? Geen idee hoeveel banen het heeft opgeleverd. De provincie kan het ons niet vertellen."

En dan houdt de provincie dit jaar ook nog 31 miljoen over. Volgens Alberts kan dat geld naar de gemeenten die worstelen met tekorten op de jeugdzorg. "Het zou ook heel goed kunnen naar het openbaar vervoer. Maar dat gebeurt dus niet. De SP vindt dát misplaatste zuinigheid. En waarom betaalt de provincie nou niet gewoon voor het ophogen van bushaltes zodat ze voor iedereen toegankelijk zijn? En waarom moet er in hemelsnaam de hand op de knip voor de herdenking van de Februaristaking, die slechts 5.000 euro provinciaal subsidie nodig heeft?" Alberts wist ook nog te melden dat na het verdwijnen van de bus uit Muiden daar nu een buurtbus komt: "En ja hoor: gereden door vrijwilligers!" De SP-fractievoorzitter eindigde haar verhaal met een oproep aan coalitiepartijen PvdA, D66, CDA en VVD. Zij zouden zich meer moeten aantrekken van de misplaatste tegenstrijdigheid tussen enerzijds geld over de balk gooien en anderzijds misplaatste zuinigheid. "Ondertussen heb ik te doen met de Commissaris van de Koning. Hij moest de burgerparticipatie bevorderen. Hij mocht zijn best doen om meer mensen naar de stembus te krijgen. U stuurde hem weg met een onmogelijke opdracht."

U bent hier