h

SP mag incident bij N23 geen 'aardverschuiving' noemen

22 juli 2017

SP mag incident bij N23 geen 'aardverschuiving' noemen

Een aardverschuiving bij een doorgangsweg van het N23-project in West-Friesland, mag van gedeputeerde staten niet als zodanig worden betiteld. SP-statenlid Wim Hoogervorst stelde eind juni vragen over een grondverzakking bij Grootebroek. In de beantwoording nemen gedeputeerde staten nadrukkelijk afstand van de term ‘aardverschuiving’.

Wie een kijkje nam, op zaterdag 24 juni, bij de Voetakkers in Grootebroek, zag toch echt een enorme verschuiving van grond – de weg was in enkele minuten meters omhoog gekomen en het wegdek was over tientallen meters gescheurd. Door de enorme druk van zandlichamen aan weerszijden van deze doorgangsweg voor plaatselijk verkeer en fietsers, was de grond gaan  'werken'.

GS spreekt in haar beantwoording liever van "een met enige regelmaat in ons land voorkomende cirkelvormige ondergrondse beweging van een deel van grond in een talud- of dijkvormig grondlichaam". Interessant: we zullen hiervoor even de geologische studieboeken in moeten duiken.

Hoogervorst vroeg gedeputeerde staten of dit verschijnsel – er zijn gelukkig geen ongelukken gebeurd op 24 juni – zich vaker kan voordoen in het plangebied. Dit is niet helemaal uit te sluiten. We weten allemaal dat de bodem in West-Friesland (tussen Hoorn en Enkhuizen) op sommige plekken erg drassig en instabiel is.

De provincie acht de kans zeer klein, maar niet  'nul'. Ook hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat de betonbakken, die straks de tunnelbakken bij Hoogkarspel gaan vormen, in de slappe grond gaan wegzakken of bewegen. Volgens de provincie is de kans dat dat gaat gebeuren "niet reëel". Er wordt ook geen nader onderzoek gedaan, omdat "Heijmans werk moet leveren dat moet voldoen aan de eisen".

De SP vindt dit wat vaag – reden genoeg om het werk nauwgezet te blijven volgen.

Wim Hoogervorst vindt het van groot belang dat de provincie de partnergemeenten en de inwoners in het gebied goed blijft informeren over de voortgang, zeker ook als zich onverwachte ontwikkelingen voordoen.

U bent hier