h

Provincie gaat brokken asbest op manege Rusthof opruimen

1 maart 2017

Provincie gaat brokken asbest op manege Rusthof opruimen

De asbest-bagger die de provincie op het terrein van manege Rusthof in Heemstede had gestort wordt opgeruimd. Dit is de uitkomst van een debat in de statencommissie Milieu afgelopen maandag. De asbest-vervuiling was op de agenda gezet door de statenleden Marnix Bruggeman (SP) en Olga de Meij (50PLUS).

Meneer en mevrouw MacDonald
Foto: Marnix Bruggeman / Marnix Bruggeman
Behalve VVD en CDA steunden alle partijen hun pleidooi om de troep zo snel mogelijk op te ruimen. Tot opluchting van de eigenaren van de manege, meneer en mevrouw MacDonald.

Manege Rusthof ligt in Heemstede naast de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Drie jaar geleden ging de provincie samen met het waterschap de Ringvaart uitbaggeren. Het manegeterrein heeft een te hoge grondwaterstand en moest worden opgehoogd. Provincie en manege spraken af dat de bagger daarvoor zou worden gebruikt. De provincie was dan meteen van de bagger af.

Maar al snel bleken er talloze brokken

Brok asbest uit het manegeterrein
asbest in de bagger te zitten. De aannemer van de provincie ging toch door het storten. Toen dit bekend werd haalden veel ouders hun kinderen van paardrijles af. Het echtpaar MacDonald raakte bijna al hun klanten kwijt.

Nadat De Meij en Bruggeman daar van hoorden, gingen zij op bezoek bij MacDonald en plozen uit hoe dit had kunnen gebeuren. Ze stelden schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten. De regels voor bodemvervuiling en het storten van bagger zijn razend ingewikkeld. Volgens de provincie was er geen vuiltje aan de lucht. Bruggeman: "Maar de provincie heeft een zorgplicht én een voorbeeldfunctie. Als een particulier asbest stort, zijn ze er als de kippen bij - en terecht. Dan kun je niet de andere kant uitkijken, wanneer je het als provincie zelf doet."

De ontwijkende antwoorden van gedeputeerde staten waren de aanleiding voor het debat in de statencommissie. Allereerst voerden meneer en mevrouw MacDonald zelf het woord. "Neem allemaal uw verantwoordelijkheid, dan zorgen mijn man en ik er voor dat het paradijs voor kinderen en dieren blijft bestaan", aldus mevrouw MacDonald. De statenleden waren zichtbaar aangedaan door hun verhalen. "Ik ben ontzettend onder de indruk. Mensen zijn hier klem geraakt tussen de raderen van het overheidsapparaat", concludeerde statenlid Michel Klein (ChristenUnie). Hüseyin Erarslan (PvdA) sprak heel direct zijn partijgenoot gedeputeerde Adnan Tekin aan: "Gedeputeerde: los het op!"

Tekin gaat nu zo snel mogelijk in gesprek met meneer en mevrouw MacDonald. Linda Vermaas (Partij voor de Dieren) vroeg hem voor de zekerheid waarom hij niet gewoon de troep gaat opruimen. Tekin: "Wie zegt dat wij de troep niet willen opruimen?"

Bruggeman en De Meij blijven het vervolg nauwlettend in de gaten houden.

Foto: Marnix Bruggeman / Terrein manege Rusthof

U bent hier