h

Wordt de N23 een Westfriese tragedie?

6 november 2016

Wordt de N23 een Westfriese tragedie?

Foto: provincie noord-holland / provincie noord-holland

Met het stilleggen van de werkzaamheden aan de nieuwe Westfrisiaweg, de N23, is een volgende fase aangebroken in de aanleg van deze weg. Door een conflict tussen de provincie en hoofdaannemer Heijmans, dat is ontstaan nadat er flinke vertraging was ontstaan op enkele onderdelen, vinden er inmiddels geen activiteiten meer plaats langs en op het tracé.

Enkele jaren geleden besloten Provinciale Staten tot de aanleg van een nieuwe doorgaande weg van Heerhugowaard, via de A7 bij Hoorn, richting Enkhuizen. Deze nieuwe weg, waarbij grotendeels een bestaand traject werd gebruikt, moest een deel worden van een snellere verbinding met Zwolle.

In het landschap, langs de route, verschenen in de loop van de tijd steeds meer zandlichamen, als fundament voor de nieuwe weg. Deze zandlichamen, soms meters hoog, moesten maandenlang inklinken, om te zorgen voor een stevige bodem.

Begin van dit jaar bleek dat het inklinken van de zandlichamen veel langer zou gaan duren. De bodem was op sommige plekken zo slap en drassig, dat een ernstige vertraging in het werk onafwendbaar zou worden. Volgens de provincie had Heijmans dit moeten weten, de aannemer verwijt de provincie dat zij onvoldoende informatie hierover heeft gegeven. Vertraging betekent (hogere) kosten, en Heijmans klopte aan bij de provincie. De provincie weigert deze extra kosten te betalen.

SP-statenlid Wim Hoogervorst, die de ontwikkelingen rond de N23 al enige tijd nauwkeurig volgt, maakt zich grote zorgen over het verdere verloop van het enorme project. “Als SP-fractie in Noord-Holland hebben we altijd grote vraagtekens gezet bij de nieuwe weg. Nu de weg er toch gaat komen, is het zaak om de werkzaamheden kritisch te volgen. Het werk levert veel overlast op in de directe omgeving. Na eerdere vragen eind 2015 heb ik eind september nieuwe vragen gesteld, omdat de vertragingen de overlast verergerde. Bovendien is de veiligheid op enkele plekken in het geding, omdat het wegdek van de nog bestaande wegen steeds slechter wordt.”

Hoogervorst constateert ook dat de omliggende gemeenten steeds ongeruster worden over een goede afwikkeling van de werkzaamheden. “In de media verschijnen steeds meer berichten dat gemeenten hun zorgen uiten bij Elisabeth Post, gedeputeerde mobiliteit. Ook is er een gesprek geweest tussen de betrokken wethouders en de provincie.”

De SP houdt de situatie, zoals gezegd, goed in de gaten. Omdat de SP niet in alle gemeenten in het gebied actief is, zijn er contacten gelegd met andere kritische raadsfracties. “Samen kritisch zijn en inspringen op plotselinge ontwikkelingen is verstandig. Veiligheid moet gewaarborgd zijn en blijven, en daar zullen we de provincie aan houden. De bewoners moeten goed geïnformeerd worden over de toekomst van de werkzaamheden. Nu alle werk stil ligt – alle materialen en voertuigen van Heijmans zijn zelfs van het tracé verwijderd – en het conflict onder arbitrage is, vragen de mensen zich af hoe het nu verder moet. Als er iemand recht heeft op duidelijkheid, dan zijn het wel de mensen in het gebied. Of ze er nu  wonen, werken of reizen.”

U bent hier