h

Bedrijventerrein ’t Zevenhuis bij Hoorn roept vragen op

4 augustus 2016

Bedrijventerrein ’t Zevenhuis bij Hoorn roept vragen op

Foto: wim hoogervorst / wim hoogervorst

Al enige tijd is onze statenfractie bezig met het opbouwen van een dossier over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein ’t Zevenhuis. Dit terrein ten noorden van Hoorn en pal naast de toekomstige N23 (Westfrisiaweg) is nu nog vrijwel leeg, maar is (of: was?) wel noodzakelijk om in de behoefte aan bedrijfsterreinen te voorzien.

Enkele jaren geleden is er veel aandacht geweest voor de plannen voor de aanleg van een nieuw bedrijventerrein tussen de N23 en de dorpen Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West. Zeker nu Distriport, aan de andere kant van de A7, in elk geval voorlopig niet tot ontwikkeling lijkt te komen, moest er toch een vervangend gebied komen, omdat de vraag naar bedrijfsterrein in de regio erg groot was. In 2012 is door de provincie aan de gemeente Hoorn toestemming verleend om het bestemmingsplan voor het gebied te wijzigen.

“Inmiddels ligt er een enorm zandlichaam klaar om bebouwd te worden: er staat op dit moment welgeteld één bedrijf. Dat is op zijn minst vreemd, bij zo’n grote vraag naar bedrijfsterrein”, aldus SP-Statenlid Wim Hoogervorst.

“De laatste weken spelen er rond de aanleg van het terrein meerdere zaken. Allereerst is men volop bezig met de aanleg van de nieuwe Westfrisiaweg. Daarvoor zijn inmiddels twee fietstunnels opgedoekt – één ervan is vervangen door een tijdelijke fietsbrug. Maar deze brug gaat te zijner tijd weer verdwijnen. Ter hoogte van het nieuwe bedrijventerrein wordt op dit moment wel het grondwerk van een nieuw tunneltje aangelegd. Maar: dit grondwerk van beton wordt weer dichtgegooid met zand. De toenmalige wethouder van Hoorn heeft aangekondigd dat het tunneltje pas open gaat als het bedrijventerrein vol is (!). Hier is door omwonenden, en vooral bewoners van de gemeente Medemblik, verontwaardigd op gereageerd. Zij maken zich grote zorgen over de veiligheid van de vele scholieren die op de fiets hun scholen in Hoorn bezoeken.”

Daarnaast is er sprake van dat het bedrijventerrein de laatste maanden vooral belangstelling heeft van transportbedrijven. De SP vraagt zich af of het terrein hierop wel berekend is. Bovendien vragen deze bedrijven om af te mogen wijken van de maximaal toegestane bouwhoogte. “De bewoners van de dorpen ten noorden van Hoorn zijn hier helemaal niet blij mee. In 2012 is hier al eens aandacht voor geweest, maar wat destijds besloten is kan zomaar weer ter discussie komen te staan”.

Reden te meer voor Hoogervorst om met schriftelijke vragen te komen aan Gedeputeerde Staten.

“Voor de omgeving is het belangrijk dat men ‘gehoord’ wordt in hun bezwaren en zorgen. We kunnen het terrein niet meer tegenhouden, maar de inrichting en afwerking moeten wel zorgvuldig gebeuren. Veiligheid en leefbaarheid staan daarbij voorop.”

U bent hier