h

Wat in het vat zit, verzuurt niet

15 juli 2016

Wat in het vat zit, verzuurt niet

Foto: anna de groot / anna de groot

Vaak is dit een uitspraak die een mooie toekomstige ontwikkeling voorspelt. In het geval van de bebouwing van onze Noord-Hollandse kust is die uitspraak wél gepast, maar minder mooi. SP statenlid Anna de Groot stelde onlangs schriftelijke statenvragen over de bouwplannen in de Noord-Hollandse kuststrook en de invloed die Provinciale Staten hierop nog kan uitoefenen. Deze invloed blijkt nog maar bitter weinig te zijn.

Toen Natuurmonumenten bekend maakte dat er in de nabije toekomst heel veel gebouwd zal worden aan de Nederlandse kuststrook, schrokken heel veel mensen zich een hoedje. Zo'n 104.000 mensen meldden zich binnen enkele weken aan als 'Baywatcher'. Zij willen er aan bijdragen dat de rust en ruimte aan de Nederlandse kust gewaarborgd wordt en dat de Nederlandse kust niet het karakter van de Vlaamse kust krijgt. Het is ook niet niks wat Natuurmonumenten uitzocht. Voor Noord-Holland geldt dat er in de afgelopen drie jaar 304 objecten in de kustzone zijn gebouwd, dat er 96 objecten in aanbouw zijn, dat er in de komende drie jaar 603 objecten in procedure of vastgesteld zijn en dat er bij de gemeenten nog 171 voorgestelde initiatieven liggen. Het gaat in dit onderzoek om villa's, appartementen, strandhuizen en strandhuisjes, hotelkamers en (ligplaatsen in) jachthavens.

De antwoorden van Gedeputeerde Staten op de gestelde vragen geven heel weinig hoop. Wat in het vat zit, verzuurt niet. Als er kustbebouwing in een bestemmingsplan is vastgelegd, wordt het buitengewoon moeilijk om er nog af te komen. En plannen die de gemeenten nog in de pijplijn hebben, worden getoetst aan de huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), die al dat bouwen op de huidige schaal al mogelijk maakt. De PRV wordt op het gebied van verblijfsrecreatie en beleidskader strandbebouwing pas in 2017 aangepast, zodat de gemeentelijke plannenmakerij voor kustbebouwing in elk geval tot ergens in 2017 ongehinderd door kan gaan.

En over strandhuisjes die er alleen in het seizoen staan, dus zo ongeveer van maart tot en met oktober, heeft de provincie helemáál niets te zeggen.

Kan er nog ingegrepen worden door de provincie Noord-Holland? Ja, dat kán wel, maar dat willen Gedeputeerde Staten (GS) eigenlijk niet. Zij kunnen aan een gemeente een pro-actieve aanwijzing geven of een provinciaal inpassingsplan maken. Maar dit grijpt volgens GS te zeer in op de bevoegdheden van gemeenten. Bovendien is GS bang voor planschade.

Anna de Groot: “Het is een heel grote teleurstelling voor mij, de 104.000 Baywatchers en de organisaties die zich bezighouden met de natuur en het landschap dat er aan de kustbebouwing vooralsnog geen halt toegeroepen kan worden.  Maar net als al die andere Baywatchers geef ik het niet op. De kust moet beter beschermd worden!”

En wat gaat Gedeputeerde Staten met het Kustpact doen, dat in september zal verschijnen? Nou eh …........ hélemaal niks. GS liep er, naar eigen zeggen, al op vooruit.

U bent hier