h

Vragen over massaal doden van ganzen

15 mei 2015

Vragen over massaal doden van ganzen

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
Op 11 mei 2015 werd bekend dat de provincies Noord-Holland en Utrecht het bedrijf Duke Faunabeheer hebben gevraagd 15 á 20.000 ganzen door middel van vergassing met koolstof dioxide te doden. De SP vraagt zich af of het massaal doden van ganzen noodzakelijk is. Er zijn immers veel diervriendelijker methoden om ganzen te weren of te verjagen. Op 13 mei 2015 stelde de SP, samen met de Partij voor de Dieren, daarom schriftelijke vragen aan gedeputeerde staten.

Gedeputeerde staten verleenden onlangs ook een ontheffing aan de Faunabeheereenheid Noord-Holland (de jagers) voor het afschieten van grauwe ganzen, brandganzen en Canadese ganzen.

Net als de Partij voor de Dieren zet de SP zich al jarenlang in voor de dieren en het dierenwelzijn. Lang geleden, in 2006, was er in de gemeente Zaanstad ook een 'ganzenprobleem'. De gemeente Zaanstad zette destijds eveneens het bedrijf Duke Faunabeheer in voor het vergassen van ganzen. Dit leidde tot grote maatschappelijke onrust en tot heel veel protest van de Zaankanters. De inwoners van Zaanstad pikten het niet dat de ganzen onder hun luid protest bijeengedreven werden, in een auto werden geladen en vervolgens vergast.

Dit leidde tot schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders, tot interpellaties in de gemeenteraadsvergadering en tot een heuse ganzenconferentie, georganiseerd door de fracties van SP en GroenLinks in Zaanstad en de provinciale fracties van SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. In Zaanstad hebben deze door partijen genomen

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
maatregelen destijds geleid tot een diervriendelijk ganzenbeleid. Vanaf april 2009 ging de firma Hofganzen, in opdracht van de gemeente Zaanstad, aan de slag met diervriendelijk nestbeheer. Ganzeneieren werden behandeld met maïsolie, zodat de embryonale ontwikkeling in een vroegtijdig stadium wordt gestopt. In Zaandam werd het nestbeheer uitgevoerd aan de Kolkweg, het Jagersveld, in het Vijfhoek- en het Darwinpark. In Zaandijk werd het diervriendelijk nestbeheer uitgevoerd in de omgeving van de kinderboerderij.
In Wormerland, in het Wormer- en Jisperveld, wordt al jarenlang aan nestbeheer gedaan door de vrijwilligers van de Poelboerderij.

Uiteindelijk moeten we bereiken dat in de hele provincie Noord-Holland een diervriendelijk ganzenbeleid wordt gevoerd. Dus niet meer schieten en vergassen, maar

Foto: Anna de Groot / Anna de Groot
nestbeheer door boeren en natuurorganisaties. Er zijn inmiddels ook vele methoden om ganzen te verjagen uit gebieden die gebruikt worden voor het telen van gewassen. En ganzen lusten liever witte klaver dan het meest gebruikte weidegras, helaas wordt witte klaver weinig gezaaid. Met een pakket aan maatregelen moet het lukken de ganzenpopulatie binnen de perken te houden.
Bijkomend voordeel van het diervriendelijk beperken van de ganzenpopulatie is dat de inwoners van Noord-Holland er beslist gelukkiger op worden. Zij hoeven niet telkens meer te schrikken van het schieten van de jagers en de verontrustende taferelen die Duke Faunabeheer ze voorschotelt. Dit zal leiden tot een grotere populariteit van de provincie Noord- Holland, die dan in plaats van boze protesten een dikke pluim van de inwoners krijgt.

U bent hier