h

1e Rijksbinnenhaven IJmuiden moet toegankelijk blijven voor binnenvaartschepen

27 april 2015

1e Rijksbinnenhaven IJmuiden moet toegankelijk blijven voor binnenvaartschepen

Rijkswaterstaat wil de tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de 1e Rijksbinnenhaven opheffen. SP-statenlid Carlien Boelhouwer: “Opheffen betekent dat binnenvaartschippers die tussen twee vrachten zitten, heen en weer moeten blijven varen tot de vracht daadwerkelijk ingeladen kan worden. Dat is niet alleen ronduit idioot maar ook slecht voor de binnenvaart zelf. De provincie moet zich hard maken voor de binnenvaartschippers en in overleg treden met rijk en rijkswaterstaat.”

Foto: SP / map data google 2015

De afgelopen jaren en met name ook tijdens de tijd van de schippersbeurzen was het gebruikelijk onder binnenvaartschippers om tussen de reizen door voor enige tijd een (tijdelijke) ligplaats te nemen in o.a. de 1e Rijksbinnenhaven in IJmuiden.  Dit jaar echter heeft Rijkswaterstaat laten weten dat de haven door hen ontruimd moet worden. De schepen zouden de vaarweg blokkeren en er zou (sinds kort) een ligplaatsverbod gelden. Boelhouwer: “De binnenvaartschippers wordt geen vervangende ligplaats aangeboden en worden dus feitelijk gewoon verdreven. Dat kan de provincie niet over haar kant laten gaan. De binnenvaart is immers belangrijk voor filerijk Noord-Holland. Meer goederenvervoer over water, betekent namelijk minder verkeer over de weg.”  

SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1.    In de 1e Rijksbinnenhaven heeft tot begin dit jaar nooit een ligplaatsverbod gegolden, evenmin is ooit eerder gezegd dat de daar liggende binnenvaartschepen de vaarweg belemmerden. Heeft de verandering in beleid van Rijkswaterstaat in dezen te maken met de plannen voor een Tweede Zeesluis? Kunt u uw antwoord toelichten?

2.    Rijkswaterstaat heeft de in de 1e Rijksbinnenhaven aangemeerde binnenvaartschippers aangeschreven dat ze weg moeten. Doen ze dat niet dan krijgen ze een boete. In het verleden hadden de schippers altijd vrije keuze wat betreft het vinden van een geschikte ligplaats voor onbepaalde tijd. Bent u het met ons eens dat het belangrijk is dat dergelijke ligplaatsen -ligplaatsen waar ze kunnen verblijven in afwachting van vracht- in de 1e Rijksbinnenhaven voor binnenvaartschippers behouden blijven? Kunt u uw antwoord toelichten?

3.    Het instellen van ligplaatsverboden bemoeilijkt het werken voor binnenvaartschippers, terwijl het eigenlijk juist andersom zou moeten zijn. Immers een goed lopende binnenvaart zou er niet alleen belangrijk toe kunnen bijdragen de verkeerswegen in Noord-Holland minder druk te maken, maar heeft ook een stimulerend effect op de economie. Bent u dat met ons eens, kunt u uw antwoord toelichten?

4.    Bent u bereid er bij rijk en Rijkswaterstaat op aan te dringen de tijdelijke ligplaatsen voor binnenvaartschepen in de 1e Rijksbinnenhaven te behouden? Kunt u uw antwoord toelichten?

U bent hier