h

SP: 'Maak einde aan geheimzinnigheid rond Wieringerrandmeer'

12 juli 2010

SP: 'Maak einde aan geheimzinnigheid rond Wieringerrandmeer'

De Noord-Hollandse SP pleit voor openbaarheid rond de besluitvorming over het Wieringerrandmeer. Om haar eis kracht bij te zetten doet de SP-statenfractie nu een beroep op de Wet Openbaarheid bestuur (WOB). Het college van Gedeputeerde Staten moet daardoor van alle documenten die de afgelopen jaren het stempel 'geheim' of 'vertrouwelijk' hebben gekregen alsnog gaan beoordelen of ze openbaar moeten worden gemaakt.

Voor de statenvergadering van maandag 5 juli had de SP al een spoeddebat aangevraagd omdat het college van GS tot driemaal toe weigerde om een geheim document aan Provinciale Staten te geven. Volgens De Volkskrant in mei dit jaar adviseerden provincieambtenaren negatief over het besluit om door te gaan met het omstreden project. Gedeputeerde Staten zeiden dat er 'in tegenstelling tot het gestelde in de pers' geen negatief ambtelijk advies lag, maar: 'een advies dat twee opties gaf en kritisch was op enkele aspecten'. Provinciale Staten krijgen nu alsnog vertrouwelijk inzage in het stuk. Hieruit wordt door het college wel een belangrijke, gevoelige zin geschrapt omdat deze strijdig zou zijn met het openbaar belang. De SP vindt dit een vreemde redenering, omdat het stuk niet openbaar wordt gemaakt maar slechts vertrouwelijk aan Provinciale Staten ter inzage wordt gegeven.

De gehele oppositie diende gezamenlijk een motie in om het complete advies alsnog boven tafel te krijgen. De motie blijft aangehouden tot na de zomervakantie. Als het geheime advies nieuwe feiten aan het licht brengt kan de motie alsnog in stemming worden gebracht.

De SP vindt dat er hoe dan ook teveel geheimzinnigheid rond het project heerst en dat de inwoners van Noord-Holland moeten kunnen controleren hoe hun provinciebestuur opereert in dergelijke omstreden projecten waar het gaat om bedragen van honderden miljoenen.

U bent hier