h

Kandidaten Provinciale Staten

26 juli 2010

Kandidaten Provinciale Staten

Op 2 maart 2011 zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ben je geïnteresseerd of wil je je kandidaat stellen, lees dan het bericht hieronder van a-z.

Kandidaatstelling Provinciale Staten

SP-leden die zichzelf geschikt achten als Statenlid voor de SP in de provincie Noord-Holland kunnen zich uiterlijk 30 augustus, 22.00 uur melden bij Tuur Elzinga, lid van de kandidaten commissie. Kandidaten worden verzocht om hun kandidaatstelling duidelijk te motiveren
Wat verwachten we van Statenleden?
• SP-lid zijn;
• SP-standpunten onderschrijven en deze zowel mondeling als schriftelijk helder kunnen verwoorden;
• Het onderschrijven van de afdrachtregeling;
• Politiek-strategisch inzicht hebben;
• Bereid zijn tot debatten en acties buiten het provinciehuis;
• Beschikken over zelfstandigheid, assertiviteit en inventiviteit;
• Capabel zijn om in teamverband te opereren;
• Bereidheid om gedurende ten minste vier jaar een flinke hoeveelheid tijd te investeren;
• De mogelijkheid te hebben om op een vaste dag in de week deel te kunnen nemen aan Staten- en commissie- en fractievergaderingen.
Ervaring met actie- en fractiewerk binnen de SP is een aanbeveling.
De werkzaamheden van Statenleden zijn voor een groot deel overdag (1 dag in de week). Compensatie voor verlet is mogelijk op basis van de afdrachtregeling van de SP. Voor kandidaten is er een verplichte deelname aan het opleidingstraject Provinciale Politiek. (zes zaterdagen in de periode september-oktober).
U kunt uw kandidatuur schriftelijk kenbaar maken door een motivatiebrief en een relevante CV te sturen naar:

Tuur Elzinga
Schermerstraat 21 rood
2013 ER Haarlem

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met:

Frank Johan Hoogendam
Mail: fjhoogendam@sp.nl
Telefoon: 010 2435541

U bent hier