h

Geen voorkeursbehandeling voor Schiphol

28 augustus 2009

Geen voorkeursbehandeling voor Schiphol

De SP vindt dat luchthaven Schiphol geen voorkeursbehandeling moet krijgen bij projectontwikkelingen. Volgens het Financiële Dagblad is het op dit moment zo dat Schiphol in tegenstelling tot Schiphol-Rijk, een complex van particuliere ondernemers, geen toesteming hoeft te vragen voor projectenontwikkelzaken bij de provincie. Schiphol-Rijk wordt zo bewust op achterstand gezet. De SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld.

VRAGEN

Inleiding
In het Financieele Dagblad van 19 augustus verscheen een artikel met als kop: `Bedrijven verwijten Schiphol misbruik op vastgoedmarkt’ en met als onderkop: `Tweede Kaagbaan moet concurrentie uitschakelen’.

In dit artikel betichten ondernemers, die gevestigd zijn in het bedrijvenpark Schiphol-Rijk, luchthaven Schiphol van concurrentievervalsing. Schiphol en Schiphol Real Estate (SRE) zouden bedrijven naar Schiphol lokken door lage m2-prijzen te hanteren en zo Schiphol-Rijk dwars te zitten.
Als voorbeeld wordt de vestiging van Microsoft genoemd, die vorig jaar haar kantoor verplaatste van Schiphol-Rijk naar Schiphol. Schiphol zou volgens John Jansen (ceo van The Advanced Travel Partner) tegen de afspraken in handelen, omdat Microsoft geen luchtvaartgebonden bedrijvigheid heeft en zich om die reden niet in Schiphol-Centrum mag vestigen. Directeur Willem Masseur van Forward Busines Parks stelt dat SRE aan Microsoft een veel te lage m2-prijs heeft aangeboden en dat dit bedrijf zich hier bestemmingsplantechnisch helemaal niet mag vestigen.
Bovendien, is zijn bewering, als hij iets wil ontwikkelen op Schiphol-Rijk, moet hij toestemming vragen aan de provincie. Volgens hem is Schiphol de enige die dit niet hoeft te doen. De deelname van de provincie in SADC wordt door hem gelaakt en hij beschouwt hen als een concurrent die `zo snel mogelijk moet worden opgedoekt’.
De reservering van de Tweede Kaagbaan is volgens Jansen niet alleen overbodig, maar vooral bedoeld om de concurrentie uit te schakelen omdat Schiphol-Rijk dan minder aantrekkelijk wordt. Volgens de heer Masseur moet bij aanleg van de Tweede Kaagbaan een kwart van de bedrijven op Schiphol-Rijk worden gesloopt.

Vragen
1. Is het juist dat Schiphol en SRE bedrijven `over de streep trekken’ door lagere m2-prijzen te hanteren? Zo nee, waar blijkt dit uit?
2. Is het juist dat Schiphol en SRE ook bedrijven aantrekken die geen luchthavengebonden activiteiten kennen? Zo nee, hoe past de vestiging van Microsoft binnen de vastgestelde criteria die gelden voor luchthavengebonden bedrijvigheid?
3. Hoe vaak en voor welke vestigingen is afgeweken van de criteria voor luchthavengebonden bedrijvigheid? Wat was hiervoor de reden?
4. Is het juist dat SADC zich als concurrent opstelt tegenover Schiphol-Rijk? Zo ja, waarom? Zo nee, waar blijkt dit uit?
5. Is het juist dat de reservering van de Tweede Kaagbaan Schiphol-Rijk minder aantrekkelijk maakt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
6. Is de inschatting van de heer Masseur juist, dat bij aanleg van deze baan een kwart van de bedrijven moet worden gesloopt? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
7. Is de provincie bereid het belang van Schiphol-Rijk te behartigen in het overleg met het ministerie en de minister over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol?

U bent hier