h

Uw 80 euro terug? Het kan nog steeds!

18 december 2008

Uw 80 euro terug? Het kan nog steeds!

Inwoners van Noord-Holland kunnen nog steeds hun 80 euro terugeisen bij de provincie. Dit is het bedrag dat elk huishouden is kwijtgeraakt door het verlies van (maximaal) 100 miljoen euro op banken in IJsland en Duitsland. Het verlies heeft plaatsgevonden onder politieke verantwoordelijkheid van gedeputeerde Ton Hooijmaijers (VVD). De collegepartijen VVD, PvdA, CDA en GroenLinks zagen geen aanleiding om de door de SP ingediende motie van wantrouwen te steunen.

waakhond van SP Noord-Holland

Inwoners kunnen nog steeds de volksmotie van afkeuring ondertekenen. Afdelingen van de SP in Noord-Holland verzamelen nog altijd handtekeningen. Eén van de afdelingen die hier druk mee bezig is, is de afdeling Waterland.

Op dit moment onderzoekt een speciaal ingestelde commissie of hierbij door Gedeputeerde Staten, met name gedeputeerde Ton Hooijmaijers, fouten zijn gemaakt. De verwachting is dat de onzerzoekscommissie begin 2009 haar onderzoeksresultaten zal presenteren. Bij die gelegenheid zal de SP de binnengekomen handtekeningen aanbieden.

Voor de SP staat vast dat de gedeputeerde financiën ook vóórdat de onderzoekscommissie werd ingesteld, zijn verantwoordelijkheid had moeten nemen en dus op had moeten stappen. Dat dit niet is gebeurd, is beschamend voor de politiek. Bent u dat met de SP eens? Doe dan mee en onderteken hier de volksmotie van afkeuring.

U bent hier