h

SP voor OV bij Zuidas

20 december 2007

SP voor OV bij Zuidas

Afgelopen maandag hebben de staten in Heiloo ingestemd met een subsidie van 75 miljoen euro voor openbaar vervoerdoeleinden bij de Zuidas in Amsterdam. Ook de SP stemde voor, uiteindelijk. Bert Putters: "Wij hebben de garantie gevraagd en gekregen dat het geld echt alleen aan OV en fietsvoorzieningen wordt besteed en in het andere geval weer wordt teruggestort. Tegen 75 miljoen euro voor OV kun je moeilijk nee zeggen."

In 2005 werden de Provinciale Staten voor de eerste keer geconfronteerd met het plan van de Zuidas: bij NS-station Amsterdam Zuid/WTC moest een OV-knooppunt verrijzen. De SP-fractie was in eerste instantie niet happig. De plannen leken op een tweede Zuidtangent: op zich prachtig OV, maar er zijn om het te realiseren tegelijkertijd wel vele lijnen voor opgeheven. De fijnmazigheid is verdwenen. Datzelfde leek te gebeuren bij de plannen rond de Zuidas, zoals uit het onderzoek van de reizigersvereniging Rover bleek. In de statenvergadering heeft de gedeputeerde wat dit verlies van fijnmazigheid betreft flinke toezeggingen gedaan. Bert Putters: "Ik ben niet goedgelovig, maar als mij van alle kanten wordt voorgehouden dat ik het te zwart zie, dan ben ik wel bereid mijn mening te herzien. Mocht in het vervolg blijken dat vele burgers in deze regio het OV gaan mijden omdat de reistijden veel langer zijn geworden en omdat het lijnennet minder fijnmazig is geworden, dan zal ik de gedeputeerde en zijn PvdA- en GroenLinks-collega's aan hun woorden herinneren."

De gigantische OV-injectie van de provincie in de regio rond Amsterdam staat ondertussen in schril contrast met wat de provincie tot nu toe over heeft voor OV in (bijvoorbeeld) Noord-Holland Noord: daar zijn in de loop der jaren door de privatisering van het vervoer vele lijnen wegbezuinigd. Heb je in het noorden van onze provincie geen auto, dan ben je echt de klos. In Noord-Holland Noord heb je meer aan Den Haag en wat daar in de Tweede Kamer gebeurt: de motie van de SP om de spoorlijn bij Hoorn te verdubbelen is vandaag in Den Haag net niet aangenomen, maar wel die motie over de laatste treinen naar Enkhuizen. Bert Putters: "Wij SP-ers in Noord-Holland hadden dat ook aangekaart en de gedeputeerde gaf ons gelijk, maar gebeuren deed er niets. Voor Noord-Holland Noord begint niet in Heiloo de victorie maar in Den Haag."

U bent hier